Start date 

Duration: 13 veckor med möjlighet till fortsättning på lika lång tid. Dock max 26 veckor. Studieform: Helfart. Place: Gävle.
Cost:

SMF är gratis. Du som går kursen får ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen.

Lärare:

Widad Kawasmi, Panthea Taymoory,

Contact: Eva Forstén eva.forsten@farnebo.se 026-22 22 37
Contact us

SMF är en kurs för dig som är arbetssökande och som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet samt är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Vi arbetar mycket med att stärka kursdeltagarnas självkänsla och personliga utveckling genom mentorssamtal och genom att i grupp motivera till fortsatta studier. Under kurstiden får deltagarna även studievägledning och ges möjlighet att undersöka alternativa studievägar. Många deltagare på SMF lyfter fram det personliga möten och att man får ett sammanhang där man möter andra i samma situation som positivt med kursen.

Kursupplägg

Innehållet på kursen utgår från behoven hos kursdeltagarna, fokus hos oss på Färnebo ligger dock på svenska och samhällsorientering samt träning i studieteknik. Vi tar oss an det svenska språket på en rad olika sätt; genom att samtala, genom grammatiska övningar och ordkunskap, genom att lyssna på olika dialekter samt genom skrivövningar. Lärarna på kursen talar förutom svenska, även persiska, arabiska och engelska.  

Skolans profilfrågor global rättvisa, feminism, klimaträttvisa och antirasism genomsyrar kursen. Men kulturellt utbyte är också en viktig del på SMF hos oss på Färnebo. Det kan exempelvis vara att vi lär oss om varandras traditioner, religion, matlagning, kläder eller dans från olika länder och regioner. Estetisk verksamhet och skapande kan också ingå i kursen.

Studierna blandas med studiebesök, utflykter, musei- och teaterbesök och stadsvandringar där deltagarna lär känna övriga kursdeltagare på skolan. Deltagarna deltar också i friskvård och friluftsdagar tillsammans med General course.  

The participant is expected to be able to do this after completing the course

Efter avslutad utbildning utfärdar vi ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter du som deltagare har tillgodogjort dig. Målet är att du sedan ska kunna gå vidare till att studera General course som ger gymnasiekompetens. Det långsiktiga målet för SMF är att förbereda dig som deltagare för arbetslivet i Sverige.  

Admission conditions

Folkhögskolorna erbjuder SMF på uppdrag av Arbetsförmedlingen och det är också Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i kurserna. För att delta måste man ha fyllt 16 år.

Är du intresserad av att gå SMF?

Kontakta då Arbetsförmedlingen i Gävle för vidare frågor. Om du har mer specifika frågor om hur det är att studera på Färnebo eller du vill komma på studiebesök får du gärna höra av dig direkt till kursens lärare. Varmt välkommen!

EN