Studiemotiverande folkhögskolekurs med språkfokus

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är en tre månader lång utbildning som syftar till att motivera till fortsatta studier. På Färnebo folkhögskola satsar vi på SMF med fokus på det svenska språket för dig som är ny i Sverige.

Sista ansökningsdatum: 12 maj 2024

Kurslängd: 13 veckor med möjlighet till fortsättning på lika lång tid. Dock max 26 veckor.

Studieform:Helfart.

Plats för kurs: Gävle.

Kostnader:

SMF är gratis. Du som går kursen får ekonomiskt stöd via Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson:

Eva Forstén

SMF är en kurs för dig som är arbetssökande och som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet samt är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Vi arbetar mycket med att stärka kursdeltagarnas självkänsla och personliga utveckling genom mentorssamtal och genom att i grupp motivera till fortsatta studier. Under kurstiden får deltagarna även studievägledning och ges möjlighet att undersöka alternativa studievägar. Många deltagare på SMF lyfter fram det personliga möten och att man får ett sammanhang där man möter andra i samma situation som positivt med kursen.

Kursupplägg

Innehållet på kursen utgår från behoven hos kursdeltagarna, fokus hos oss på Färnebo ligger dock på svenska och samhällsorientering samt träning i studieteknik. Vi tar oss an det svenska språket på en rad olika sätt; genom att samtala, genom grammatiska övningar och ordkunskap, genom att lyssna på olika dialekter samt genom skrivövningar. Lärarna på kursen talar förutom svenska, även persiska, arabiska och engelska.  

Skolans profilfrågor global rättvisa, feminism, klimaträttvisa och antirasism genomsyrar kursen. Men kulturellt utbyte är också en viktig del på SMF hos oss på Färnebo. Det kan exempelvis vara att vi lär oss om varandras traditioner, religion, matlagning, kläder eller dans från olika länder och regioner. Estetisk verksamhet och skapande kan också ingå i kursen.

Studierna blandas med studiebesök, utflykter, musei- och teaterbesök och stadsvandringar där deltagarna lär känna övriga kursdeltagare på skolan. Deltagarna deltar också i friskvård och friluftsdagar tillsammans med Allmän kurs.  

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter avslutad utbildning utfärdar vi ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter du som deltagare har tillgodogjort dig. Målet är att du sedan ska kunna gå vidare till att studera Allmän kurs som ger gymnasiekompetens. Det långsiktiga målet för SMF är att förbereda dig som deltagare för arbetslivet i Sverige.  

Antagningsvillkor

Folkhögskolorna erbjuder SMF på uppdrag av Arbetsförmedlingen och det är också Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i kurserna. För att delta måste man ha fyllt 16 år.

Är du intresserad av att gå SMF?

Kontakta då Arbetsförmedlingen i Gävle för vidare frågor. Om du har mer specifika frågor om hur det är att studera på Färnebo eller du vill komma på studiebesök får du gärna höra av dig direkt till kursens lärare. Varmt välkommen!

SV_SE