Målgruppen är arbetssökande som varken har gymnasieexamen eller grundläggande högskolebehörighet och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Innehållet på kursen utgår från behoven hos kursdeltagarna, fokus ligger dock på träning i studieteknik, med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik. Estetisk verksamhet och skapande är en självklar del av SMF. Studierna blandas med studiebesök, utflykter, musei- och teaterbesök, klassiska konserter och stadsvandringar där deltagarna lär känna övriga kursdeltagare på skolan. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Färnebo folkhögskola arbetar mycket med att stärka kursdeltagarnas självkänsla och personliga utveckling genom mentorssamtal och genom att i grupp motivera till fortsatta studier. Under kurstiden får deltagarna även studievägledning och ges möjlighet att undersöka alternativa studievägar. Efter avslutad utbildning utfärdar vi ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som deltagaren har tillgodogjort sig. Många går sedan vidare till att studera Allmän kurs som ger gymnasiekompetens.

Folkhögskolorna erbjuder SMF på uppdrag av Arbetsförmedlingen och det är också Arbetsförmedlingen som avgör vilka arbetssökande som ska delta i kurserna. För att delta måste man ha fyllt 16 år.