Studierna är på heltid. Du genomför studierna på skolan och vi har inga läxor eller krav på skolarbete hemma. På Allmän kurs kan du även bli klar med din grundskola genom att läsa General course basic level innan du går vidare till gymnasienivå.

I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska växa genom ditt lärande och du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra. Slutförda studier ger motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till både universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Allmän kurs på Färnebo folkhögskola ges på vår skola i Gävle.

Varför ska jag läsa Allmän kurs på folkhögskola?

På Allmän kurs erbjuder vi ett varierat arbetssätt där vi utgår från kursdeltagarnas behov, idéer, erfarenheter och drömmar.

Folkhögskolan arbetar på ett annat sätt jämfört med Komvux. Hos oss studerar du alltid heltid och det betyder att du bedriver studier i skolan måndag till fredag.

Vilka ämnen läser vi?

De ämnen som du läser på Allmän kurs är samma som de du läser på Komvux eller gymnasiet för att få så kallad allmän behörighet. Men vi läser ofta flera ämnen integrerat inom ramen för olika teman.

När du börjar på allmän kurs blir du placerad i en klass och blir tilldelad en mentor. Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. Svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion studeras integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t. ex. vara Mat, Våra berättelser eller Makt.

Vi studerar ofta ett tema under fem till sju veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop. Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t. ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

På skolan har vi också regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans. Vi har även friskvård på schemat.

Skolan i Gävle

Färnebo folkhögskola har funnits sedan 2013 i Gävle. Vi arbetar mycket med att alla ska känna sig trygga i sin klass och på skolan i stort. En trygg omgivning där man samtidigt får säga sin åsikt är viktigt för att alla ska kunna prestera sitt bästa.

På skolan finns en matsal med mikrovågsugnar där det går bra att äta medtagen lunch. Skolan är en gemensam arbetsplats och deltagare och lärare delar på ansvaret för att det ska vara en god arbetsplats för alla och tar tillsammans ansvar för vissa dagliga sysslor.

Hur får jag behörighet till fortsatta studier?

Hur länge du ska studera beror på vad du har med dig sedan tidigare. Tidigare studier/arbete + dina studier på folkhögskola ska motsvara tre års studier på gymnasienivå. Du måste dock gå minst ett år på Allmän kurs på folkhögskola för att få grundläggande behörighet.

För att folkhögskolan ska ge intyg på att du har grundläggande behörighet måste du uppfylla två krav.

1. Omfattningskrav – krav på att du ska studera en viss tid
2. a) Innehållskrav till högskolan
2. b) Innehållskrav till yrkeshögskolan

Läs mer om behörighet på Sveriges folkhögskolor.

Betyg och omdömen

Som folkhögskola ger vi inte några betyg i enskilda ämnen, men efter minst ett års studier har du möjlighet att få ett studieomdöme som du bland annat kan använda för att söka in till universitet och högskola.

Eftersom att vi som folkhögskola inte ger betyg kan du inte föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg, alltså höja betygsmedelvärdet från gymnasiet, genom att studera på folkhögskola.

När man sätter omdöme beaktar man följande faktorer:

– Kunskaper och färdigheter samt utveckling av dessa.
– Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
– Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
– Social förmåga.

Folkhögskolan använder en fyrgradig skala för studieomdömet: Utmärkt studieförmåga (4), Mycket god studieförmåga (3), God studieförmåga (2) eller Mindre god studieförmåga (1). Från och med hösten 2013 införs mellansteg som 3,5 eller 2,5, vilket innebär att det i praktiken är en sjugradig skala.

Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av studieförmågan. Detta omdöme ges alltså tillsammans med information av vilka behörigheter du uppnått, det vill säga vilka gymnasieämnen som du klarat av. Studieomdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Studieomdöme ges endast på Allmän kurs som är minst 30 veckor lång, det vill säga oftast ett läsår.

Studiestöd

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Läs mer om studiemedel för folkhögskolestudier.

allmän

General course basic level

General course basic-level is an alternative to studying basic-school level at Komvux. The course gives you the chance to study for 1-2 years to read in eligibility for studies at upper level.

EN