Start date 9 January 2024 End date 11 June 2024
Duration: 1-2 år Studieform: Heltid Place: Gävle.
Cost:

En avgift på 500 SEK täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Widad Kawasmi, Therese Fransson, Sus De La Cruz, Panthea Taymoory, Nica Forsberg, Michael Skoglund, Markus Nyström, Jonathan Korsár, Hans Carstensen,

Contact: Therese Fransson therese.fransson@farnebo.se
Contact us

När du börjar på denna kurs blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande och du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.

På skolan har vi regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Kursen genomförs i Gävle.

Kursupplägg

Studierna på Allmän kurs är på heltid och dina studier tar varje dag lika mycket tid som en hel arbetsdag. För att du ska hinna med dina studier måste du vara i skolan från morgonen till sen eftermiddag. Det mesta av dina studier ska du klara av i skolan, men givetvis kan du ändå behöva ta med dig en del skolarbete hem.

Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. Du läser no- och so-ämnen integrerat i temastudier. Ett tema kan t. ex. vara Arbete, Klimatfrågan eller Våra pengar. Vi studerar ett tema oftast under 1-3 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop.

Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t. ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

The participant is expected to be able to do this after completing the course

Slutförda studier ger behörighet till studier på gymnasienivå, till exempel kan du läsa vidare på Allmän kurs gymnasienivå.

Admission conditions

För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen. Vi håller antagningsintervjuer i slutet av maj.

Undrar du något? Vi har samlat några vanliga frågor om Allmän kurs.

Viktiga datum

Vårterminen 2023

Kursstart: 9 januari
Kursavslutning: 9 juni

Höstterminen 2023

Kursstart: 21 augusti
Kursavslutning: 15 december.

– Man får känna att man är viktig och kan vara med och påverka. Om man har känt att man inte har platsat eller haft det svårt i skolan så är folkhögskola en skolform som ändå gör det möjligt.

Josefine Reit

EN