Färnebo folkhögskola

Nya perspektiv för rättvisa och klimat

En internationell kurs om socialt hållbarhetsarbete med studieresa i Europa

Kursen ger dig kunskap om demokratiska arbetssätt, nya perspektiv för hållbara lösningar och erfarenhetsutbyte som bidrar till att skapa ett samhälle där allas lika värde och miljön respekteras.

Admission is ongoing

Sista datum att ansöka: 15 november 2024

Start date 13 januari  2025

End date 15 juni 2025

Duration: En termin

Form of study: 100%

Place: Österfärnebo

Cost:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Kursen administrerar en gemensam ekonomi. Kostnaden för mat, boende och resor beräknas till ca 7500 kr/månad. En kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN. Du betalar även en administrativ avgift på 400 kr per termin, avgiften täcker en försäkring och kopiering.

Är du intresserad av att jobba praktiskt för ett samhälle som är mer i samklang med miljön och som bättre tar tillvara fler människors bidrag? Ett samhälle som är mer demokratiskt och rättvist?  

Då är det här en kurs för dig. Kursen Nya perspektiv för rättvisa och klimat ger dig kunskap om hur du praktiskt tillsammans med andra kan arbeta för hållbar utveckling. Det handlar om ett förändringsarbete som involverar fler och en demokrati där allas lika värde och miljön respekteras.

 

Kursens upplägg

Vi börjar kursen med att lära känna varandra och vad det innebär att fungera som en demokratisk grupp. Vi börjar även med följande teman som vi sedan fortsätter att arbeta med genom hela kursen:

 • Orättvisor i dagens samhälle och hur jämlikhet kan uppnås.
 • Lokalt ägande av sol, vind och andra gemensamma resurser.
 • Gröna städer och orter som ställer om.
 • Bra boende för alla.
 • Deltagardemokratiska alternativ.

Vi lär känna några initiativ för rättvis och inkluderande omställning i folkhögskolans närområde, till exempel i Sandviken, Gävle och Uppsala. Innan studieresan för du också öva på att jobba med skrivande, foto och intervjuer.

Sen gör vi en studieresa genom Sverige, Danmark och Frankrike för att möta människor och organisationer som jobbar på olika sätt efter att ta tillbaka makten till gräsrotsnivån och sprida initiativet till fler människor för att bygga ett mer hållbart och rättvist samhälle.

Du får lära dig om hur föreningar och folkrörelser, såväl som kommuner och företag kan involvera människor i att tillsammans skapa en bättre, mer demokratisk samhällsutveckling.

I sista delen av kursen får du öva på att organisera workshops och hålla föredrag i de lokala sammanhang där vi startade. Detta blir ett sätt att inte bara försöka nå ut med berättelser och idéer men också ett sätt att öva på att starta och delta i samtal, samt praktiskt bidra till en samhällsförändring.

Kursen ger fördjupad kunskap om hur det går att arbeta demokratiskt och inkluderande med de globala målen för hållbar utveckling.

Ämnesord: förändringsarbete, aktivism, deltagande demokrati, klimaträttvisa, lokal utveckling, social rättvisa, organisering, social innovation, globala målen.

 

Tjänstledigt och studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. Om du jobbar och vill läsa kursen kan du kanske ta tjänstledigt för studier. Obs! Även om studier kan berättiga till tjänstledigt måste du tala med din arbetsgivare i god tid om dina möjligheter att ta ledigt.

Admission conditions

Inga särskilda förkunskaper krävs. När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken) som innehåller:   

 • A brief description of you and your background
 • Varför vill du gå kursen?
 • Du behöver också ange två referenspersoner.

 

Detta förväntas du kunna efter avslutad kurs:

 • Kursen förbereder dig för att arbeta i civilsamhällets organisationer, samt i kommuner, företag och andra organisationer som jobbar aktivt med FNs globala mål för hållbar utveckling.
 • Efter genomförd kurs har du fördjupat din kunskap om möjligheterna att arbeta med lokalt socialt förändringsarbete.
 • Du har utvecklat förståelse för vilka olika möjligheter som finns och du förstår vikten av att jobba med social innovation och deltagande demokrati för att få till en hållbar och rättvis omställning.
 • Du har praktisk kunskap om hur man kan arbeta med workshops, möten och deltagardemokratiska processer för att göra fler delaktiga i samhällsutvecklande processer.
 • Du har även utvecklat dina färdigheter att jobba med berättande för förändring genom skrivande, foto och intervjuer.

 

Kursplan för kursen, vårterminen 2025

Framtidslandet i norr

Grön omställning eller ny kolonialism?

Resande kurs för att studera den så kallade gröna industriomställningen. Vi reser i Norr- och Västerbotten och Sápmi. Två veckors studieresa 28 september-13 oktober. Före och efter resan har vi träffar på distans. 

Learn more
EN