Utan stora pengar, inflytelserika kontakter eller egna folkhögskoleerfarenheter lyckades en grupp engagerade ungdomar hösten 1977 starta en resande folkhögskolekurs med sig själva som deltagare. Gruppen tog över ett gammalt pensionat i Österfärnebo i Sandvikens kommun och startade ett samarbete med Västerbergs folkhögskola för att sedan resa med gamla SJ-bussar till Ghana.

Whit that experience the developed new courses with travels to Africa and Latin America. In 1991 they stated a folkhögskola in coordination with the civil society that worked n in areas as environment and solidarity. The base is still today in Österfärnebo, but since 2013 there is also a school in Gävle.

Today Färnebo folkhögskola has courses in differente themas as cultivation och feminism till klimaträttvisa och how to write novels. As all the folkhögskol's we General course provide high school qualifications. We work with various forms of courses, both distance, weekend courses, full- or half-time courses and boarding courses, meaning when you live and study at the school. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck där alla människor respekteras som de är och där olikhet inte är ett hinder för gemenskap. 

Vi arbetar med folkbildning eftersom att den skapar förståelse för människans situation och möjligheter. Den ger kunskap, självinsikt och handlingskraft och bidrar till att utjämna utbildningsklyftor. En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv roll i kursernas utformning.

Färnebo Folkhögskola's courses create meetings that inspire commitment, the search for knowledge and provide insight into our common opportunities to influence the world.

Wellcome!

EN