Sista ansökningsdatum: 15 November 2023 Start date 8 January 2024 End date 14 June 2024
Duration: 1 termin Studieform: Halvtid Place: Distans
Cost:

Kursen är kostnadsfri, men en administrativ avgift på 200 SEK/termin tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Hans Carstensen,

Contact: Hans Carstensen hans.carstensen@farnebo.se
Contact us

Det är inte enbart analyser och undersökningar som förändrar samhället, utan också de berättelser som människorna i samhället bär på. För att skapa en sådan berättelse är det viktigt att du litar på att det du har upplevt, att den vardag du vistas i och att det du vill berätta har ett värde. På Romanskrivarlinjen får du stöttning i att skapa berättelser som gör skillnad.

Romanskrivarlinjen har en teoretisk del som är sammantvinnad med en praktisk del. Du lär dig romanskrivandets hantverk genom att skriva på ditt projekt samtidigt som du regelbundet diskuterar ditt skrivande med kursledaren.

På Romanskrivarlinjen jobbar vi hela tiden med ditt projekt i centrum. Alla textinlämningar, uppgifter, diskussioner och skrivarveckor finns till för att du ska ta dig djupare in i ditt projekt, få fler verktyg och bli modigare i ditt sätt att gestalta.

Var tredje vecka är det textinlämning ur det egna projektet, som kommenteras av läraren. De andra veckorna ägnas åt skrivande och åt en uppgift som är knuten till det egna projektet. Dessutom kan du arbeta med föreläsningar och övningar som läggs ut av kursledaren. Du behöver inte läsa och kommentera andra kursdeltagares texter.

Den mesta handledningen sker via nätet, men 3 lördagar per termin arrangerar Romanskrivarlinjen en workshop IRL i Gävle. Också då är var och ens projekt i fokus. På nätet finns även ett cybercafé där deltagarna kan umgås, diskutera skrivarproblem och tipsa varandra om litteratur, webblänkar och annat.

Är du nyfiken på hur det är att studera på Romanskrivarlinjen? Titta på webbinariet ”Skriv där du står!” från den 27 april 2022 där vi tog upp hur du hittar romanen som du vill skriva och där du fick tips om hur du gör skillnad med ditt skrivande. Medverkade gjorde läraren Hans Carstensen, författaren Johanna Bergström och kursdeltagaren Hafida El-Abed.


The participant is expected to be able to do this after completing the course

Kursdeltagaren kommer att kunna ta språket från tanken till handen genom sin kunskap om romanskrivandets olika gestaltningsprinciper, som till exempel att organisera texten i konkreta scener och akter, att skapa en engagerande text med framåtrörelse, att mejsla fram en fungerande protagonist. Deltagaren kommer även kunna sätta in sitt projekt i en större litterär och samhällelig kontext.

Admission conditions

För att kunna delta i kursen måste du ha en egen dator med internetuppkoppling och ett ordbehandlingsprogram och en egen smartphone. Du bör också ha grundläggande kunskaper i datoranvändning. Du bör ha en påbörjad roman eller ha en klar romanidé.

Du söker till kursen genom att skicka in en prosatext på 3–6000 tecken (cirka 1–2 A4) ur ditt romanprojekt samt ett personligt brev (max 3000 tecken) där du beskriver ditt romanprojekt och säger några ord om dig själv.

Vi förväntar oss att din roman är skriven på svenska för att kunna ge så bra handledning som möjligt. Du behöver dock inte ha svenska som modersmål. Hos oss är berättelsen i fokus. 

- It felt fun to meet other people who likes to write and get new eyes on my project. Every time there was a new round of feedback on the course, I got pep, new ideas and energy to continue.

Emilia Millares

EN