Sista ansökningsdatum: 20 juni 2023 Startdatum: 7 oktober 2023 Slutdatum: 15 september 2024
Kurslängd: 1 år Studieform: Halvfart Plats för kurs: Alsike, Österfärnebo och distans.
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt, en administrativ avgift på 150 kr/termin tillkommer. Kostnader för mat och boende under en helg uppskattas kunna bli ca 600 SEK. Kostnader för en helg där det ingår studiebesök kan uppgå till 800 SEK. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Pär Eklund,

Kontaktperson: Pär Eklund par.eklund@farnebo.se
Kontakta oss

Är du intresserad av Market Gardening och bäddodling, av ekologiska metoder, mathantverk, samhällsförändring och globala miljöfrågor? Då är Småskalig ekologisk odling kursen för dig!

Kursen behandlar ekologisk odling och du får lära dig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Vi går igenom grundläggande odlingsteori och trädgårdsplanering. Vi lär oss förkultivering, sådd och plantering samt ogräshantering och skörd. Dessutom går vi igenom ekonomi och småföretagande samt försäljning, lagring och förädling av olika produkter.

Även om fokus ligger på ekologisk odling av grönsaker så behandlar kursen också en del andra aspekter som leder till ökad självförsörjning, exempelvis bakning, förädling och djurhållning (bland annat av getter och höns).

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik. Den vänder sig till dig som vill odla i lite större skala för egen självförsörjning och/eller som vill arbeta med grönsaksodling och sälja dina produkter till en vidare marknad. Den vänder sig också till dig som är intresserad av ekologiska helhetsperspektiv och på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbart samhälle. 

Kursens syfte

Syftet är att lära ut grunderna i att driva en egen småskalig ekologisk odling. Efter kursen ska du känna dig stärkt i att själv kunna starta och driva en egen odling med inriktning mot försäljning av grönsaker till konsument eller för ökad självförsörjning. Syftet med kursen är också att du ska få mer inblick i ekologiska helhetsperspektiv och mathantverk.

Kursupplägg

Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans. Teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling. 

Kursens pratiska delar sker på våra gemensamma träffar. Här står arbete i växthus och grönsaksfält i fokus. Vi tror att det bästa sättet att lära sig ekologisk odling är att själv få praktisera och utföra alla odlingens moment.

Sju träffar sker hos Alsike Trädgård utanför Knivsta och två sker i Färnebo folkhögskolas lokaler i Österfärnebo. Alsike Trädgård driver en ekologisk frilandsodling på en halv hektar och växthusodling på 500 m² som är certifierad av KRAV. Grönsakerna säljs via ett andelsjordbruk till privata kunder samt till några gårdsbutiker, restauranger och grossister. 

Om de fysiska träffarna inte skulle vara möjliga att genomföra på grund av hälsoläget och coronakrisen kommer träffarna ske på webben där deltagarna och lärarna kan samtala i realtid.

Ett viktigt inslag på kursen är att du själv ska driva ett eget projekt.

Mer detaljerad kursplanering för läsåret HT23/VT24 finner du här.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Grunderna i ekologisk odling vad gäller växtföljd, gröngödsel, växtnäringsförsörjning och jordhälsa.
  • Ha koll på vilka regler som gäller för att driva en KRAV-certifierad odling.
  • Kunna planera och driva en småskalig ekologisk odling. Både vad gäller odlingsplanering, sådd och plantering, hur man hanterar sjukdomar och skadedjur, praktiskt arbete på fält, bevattning, skörd, förpackning och försäljning av grönsaker.
  • Ha en överblick på arbete i växthus vad gäller kulturer som tomat och gurka.
  • Genomföra ett eget projektarbete.
  • Få ett grepp om ekologiska helhetsperspektiv och på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbart samhälle.

Antagningsvillkor

Du ansöker genom ett personligt brev (max 2500 tecken inkl. blanksteg) där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen.

Följande erfarenheter är meriterande i antagningsprocessen:

  • Tidigare erfarenhet av odling
  • Planer på att starta egen yrkesmässig odling
  • Att du sökt kursen ett tidigare år
  • Stort intresse och kunskap av småskalig livsmedelsproduktion

Det viktigaste för oss är dock att du vill gå kursen. 

Viktiga datum

Datum för träffar höstterminen 2023/vårterminen 2024
Träff 1: 7-8 oktober 2023
Träff 2: 11-12 november 2023
Träff 3: 26-28 januari 2024
Träff 4: 5-7 april 2024
Träff 5: 10-12 maj 2024
Träff 6: 15-16 juni 2024
Träff 7: 20-21 juli 2024
Träff 8: 17-18 augusti 2024
Träff 9: 14-15 september 2024

– Jag blev djupt förlorad i odlingen för att den drar ner stressnivån. Man blir bokstavligt talat jordad när man odlar. Speciellt under en tid när jag upplevde mycket stress och dåligt mående, då blev det lugnande.

Josefine Hermansson