Utan stora pengar, inflytelserika kontakter eller egna folkhögskoleerfarenheter lyckades en grupp engagerade ungdomar hösten 1977 starta en resande folkhögskolekurs med sig själva som deltagare. Det var mot bakgrund av 70-talets anti-imperialistiska solidaritetsrörelse, kollektivism och intresse för pedagogisk förnyelse. 

Gruppen bildade en förening och tog över ett gammalt pensionat i det lilla samhället Österfärnebo i Sandvikens kommun. De startade ett samarbete med Västerbergs folkhögskola och reste sedan med gamla SJ-bussar till Ghana. Med dessa erfarenheter i ryggen fortsatte man att utveckla resandekurser till Afrika och Latinamerika tillsammans med Västerbergs folkhögskola. 1991 kunde föreningen Den Resande Skolan starta den egna folkhögskolan – Färnebo folkhögskola – ihop med organisationer inom freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. Basen är än i dag i Österfärnebo men sedan 2013 finns även en skola i Gävle.

I dag har Färnebo folkhögskola kurser i allt från odling, feminism och klimatomställning till romanskrivande och svenska för nyanlända. Som alla folkhögskolor har vi även Allmän kurs som ger gymnasiekompetens. Skolan är en resurs för omställning och lokal utveckling i samarbete med lokala föreningar och nätverk. Vi arbetar med folkbildning eftersom att den skapar förståelse för människans situation och möjligheter. Den ger kunskap, självinsikt och handlingskraft och bidrar till att utjämna utbildningsklyftor. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck där alla människor respekteras som de är och där olikhet inte är ett hinder för gemenskap. 

Folkbildningens uppdrag är att berika den enskilda människan och samtidigt ge redskap för påverkan och förändring av samhället. En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv roll i kursernas utformning. Vi arbetar med olika former av kurser, både distansutbildningar, kurser på hel- eller halvfart och internatkurser, alltså då man bor och studerar på skolan. 

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Välkommen till oss!