Om Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring. Vi tror på ditt engagemang!

Utan stora pengar, inflytelserika kontakter eller egna folkhögskoleerfarenheter lyckades en grupp engagerade ungdomar hösten 1977 starta en resande folkhögskolekurs med sig själva som deltagare. Gruppen tog över ett gammalt pensionat i Österfärnebo i Sandvikens kommun och startade ett samarbete med Västerbergs folkhögskola för att sedan resa med gamla SJ-bussar till Ghana.

Med dessa erfarenheter i ryggen fortsatte de att utveckla resandekurser till Afrika och Latinamerika. 1991 kunde föreningen Den Resande Skolan starta en egen folkhögskola – Färnebo folkhögskola – ihop med organisationer från freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. Basen är än i dag i Österfärnebo men sedan 2013 finns även en skola i Gävle.

I dag har Färnebo folkhögskola kurser i allt från odling och feminism till klimaträttvisa och romanskrivande. Som alla folkhögskolor har vi även Allmän kurs som ger gymnasiekompetens. Vi arbetar med olika former av kurser, både distansutbildningar, helgkurser, kurser på hel- eller halvfart och internatkurser, alltså då man bor och studerar på skolan. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck där alla människor respekteras som de är och där olikhet inte är ett hinder för gemenskap. 

Vi arbetar med folkbildning eftersom att den skapar förståelse för människans situation och möjligheter. Den ger kunskap, självinsikt och handlingskraft och bidrar till att utjämna utbildningsklyftor. En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv roll i kursernas utformning.

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Välkommen till oss!

Läs mer

SV_SE