Om Färnebo folkhögskola

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande.

Bakom skolan står 13 svenska organisationer som arbetar med fred, solidaritet och miljö. Vi har också flera mångåriga samarbeten med organisationer i Europa, Afrika och Latinamerika. 1991 blev skolan en egen folkhögskola med bas i det lilla samhället Österfärnebo invid Dalälven i Sandvikens kommun. Sedan 2013 har vi även en skola i Gävle. Men redan 1977 lades grunden till det som i dag är Färnebo folkhögskola.

Utan stora pengar, inflytelserika kontakter eller egna folkhögskoleerfarenheter lyckades en grupp engagerade ungdomar starta en resande folkhögskolekurs med sig själva som deltagare hösten 1977. Det var mot bakgrund av 70-talets anti-imperialistiska solidaritetsrörelse, kollektivism och intresse för pedagogisk förnyelse samt med inspiration från Den Rejsend Højskole i Danmark. 

Gruppen bildade en förening och tog över ett gammalt pensionat i Österfärnebo. De startade ett samarbete med Västerbergs folkhögskola och reste sedan med gamla SJ-bussar till Ghana. Med dessa erfarenheter i ryggen fortsatte man att utveckla resandekurser till Afrika och Latinamerika tillsammans med Västerbergs folkhögskola. 1991 kunde föreningen Den Resande Skolan starta en egen folkhögskola ihop med organisationer inom freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen.

I dag har Färnebo folkhögskola kurser i allt från odling, feminism och klimatomställning till romanskrivande och svenska för nyanlända. Som alla folkhögskolor har vi även Allmän kurs som ger gymnasiekompetens. Skolan är en resurs för omställning och lokal utveckling i samarbete med lokala föreningar och nätverk. Vi arbetar med folkbildning eftersom att den skapar förståelse för människans situation och möjligheter. Den ger kunskap, självinsikt och handlingskraft och bidrar till att utjämna utbildningsklyftor. 

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck där alla människor respekteras som de är och där olikhet inte är ett hinder för gemenskap. 

Folkbildningens uppdrag är att berika den enskilda människan och samtidigt ge redskap för påverkan och förändring av samhället. En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv roll i kursernas utformning. Vi arbetar med olika former av kurser, både distansutbildningar, kurser på hel- eller halvfart och internatkurser, alltså då man bor och studerar på skolan. 

Färnebo folkhögskolas kurser skapar möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen.

Välkommen till oss!


Läs mer om vår vision och vårat uppdrag i Färnebo folkhögskolas måldokument.