Sista ansökningsdatum: 14 november 2021 Startdatum: 10 januari 2022 Slutdatum: 10 juni 2022 Platser kvar: Höstterminens kurser är fyllda, nu öppnar ansökan till vårterminen 2022.
Kurslängd: 1-2 år Studieform: Heltid Plats för kurs: Gävle.
Kostnader:

En avgift på 500 SEK täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Widad Kawasmi, Therese Fransson, Sus De La Cruz, Panthea Taymoory, Nica Forsberg, Morteza Obeidavi, Michael Skoglund, Markus Nyström, Karin Nilsson, Jonathan Korsár, Hans Carstensen,

Kontaktperson: Karin Nilsson karin.nilsson@farnebo.se 0701 73 95 45
Kontakta oss

När du börjar på denna kurs blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande och du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.

På skolan har vi regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Kursen genomförs i Gävle.

Kursupplägg

Studierna på Allmän kurs är på heltid och dina studier tar varje dag lika mycket tid som en hel arbetsdag. För att du ska hinna med dina studier i skolan måste du vara i skolan från morgonen till sen eftermiddag. Det mesta av dina studier ska du klara av i skolan, men givetvis kan du ändå behöva ta med dig en del skolarbete hem.

Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Arbete, Klimatfrågan eller Våra pengar. Vi studerar ett tema ofta under 1-3 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop.

Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t. ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Slutförda studier ger behörighet till studier på gymnasienivå, till exempel kan du läsa vidare på Allmän kurs gymnasienivå.

Antagningsvillkor

För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen. Vi håller antagningsintervjuer i slutet av maj.

Undrar du något? Vi har samlat några vanliga frågor om Allmän kurs.

Viktiga datum

Höstterminen 2021

Kursstart för höstterminen: 23 augusti
Kursavslutning: 17 december

Vårterminen 2022

Kursstart för vårterminen: 10 januari
Kursavslutning: 10 juni

– Man får känna att man är viktig och kan vara med och påverka. Om man har känt att man inte har platsat eller haft det svårt i skolan så är folkhögskola en skolform som ändå gör det möjligt.

Josefine Reit