Aktivistverkstan

Är du intresserad av att förändra samhället? I denna kurs undersöker vi hur man gör det: vi lär oss metoder och verktyg för förändring tillsammans. Vi utforskar feministiska och antirasistiska rörelser och grupper som kämpar för klimaträttvisa. En stor del av kursen är praktisk.

Allmän kurs grundnivå

Allmän kurs grundnivå är ett alternativ till att läsa grundskolenivå på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-2 år för att läsa in behörighet till studier på gymnasienivå. Nu är ansökan till vårterminen 2022 öppen!

Allmän kurs gymnasienivå

Kursen är ett alternativ till att läsa på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Nu är ansökan till vårterminen 2022 öppen!

Tre kvinnor med knutna nävar i en demonstration. Foto: Adriana Peralta

Feminism och global rättvisa

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt rättviseperspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? På denna kurs lär du dig om feminismer (i plural) från olika delar av världen och får insikter och kunskap som kan leda till förändring!

Företagens makt och vårt motstånd

Hur använder storföretag sitt allt större inflytande till att driva igenom sina agendor och vinstmaximera? Vilka lyckade metoder har vi för att slå tillbaka? Med hjälp av aktivister och experter från södra Afrika och Sverige tar vi reda på det tillsammans. Välkommen till en kurs som ges av Afrikagrupperna och Färnebo folkhögskola om företagens makt och våra möjligheter till aktivt motstånd!

Helgkurs 3: Kreativ opinionsbildning

Kursen är den tredje i en serie kortare kurser som Färnebo ger under hösten 2021. I denna kurs utforskar vi kreativa metoder för att opinionsbilda, till exempel genom podcasts, digitala kampanjer och kulturella och konstnärliga uttryck.

Helgkurs 4: Antirasism i praktiken

Kursen är den fjärde i en serie kortare kurser som Färnebo ger under hösten 2021. I denna kurs lär vi oss om solidaritet, inkludering och antirasism och hur det kan skapas både i våra egna rörelser men också i samhället i stort.

Klimaträttvisa lokalt och globalt

Hur kan vi arbeta tillsammans med de som kämpar för miljö- och rättvisa runtom världen? Hur ser vi till så att vi får genomslag för våra krav på omställning och klimaträttvisa? Under kursen tar vi upp hur vi skapar en klimatrörelse med plats för alla, lär oss hur vi kan påverka i klimatfrågor och pratar om klimaträttvisa på riktigt. Vårterminen 2022 är fokus särskilt på orädda städer och opinionsbildning inför valet 2022. Möt andra som vill kämpa för vår och jordens framtid!

Naturens rättigheter & det goda livet

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.