Allmän kurs grundnivå

Allmän kurs grundnivå är ett alternativ till att läsa grundskolenivå på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-2 år för att läsa in behörighet till studier på gymnasienivå.

Allmän kurs gymnasienivå

Kursen är ett alternativ till att läsa på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola.

Antirasistiskt självförsvar

Vill du få praktiska verktyg i antirasistiskt självförsvar? Välkommen till en kurs för dig som hellre agerar än knyter näven i fickan! Kursen görs av StreetGäris tillsammans med Färnebo folkhögskola.

Feminism och global miljörättvisa

Vill du lära dig om feminism ur ett globalt rättviseperspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? På denna kurs lär du dig om feminismer (i plural) från olika delar av världen. Inte minst om deras miljöengagemang och får insikter och kunskap som kan leda till eget engagemang och förändring!

Från Sápmi till Spanien – Res och förändra världen

Från Sápmi till Spanien – Res och förändra världen är en resande kurs med fokus på samhällsförändring. Tillsammans tar vi tåget till Barcelona och Madrid för att möta människor som arbetar mot rasism, för deltagande demokrati och feminism, klimatomställning och ekologiskt odlande. Vi reser till Sápmi för att lära av den samiska kampen till försvar av natur såväl som kultur. Kursen ger dig också kunskap för att starta och driva projekt och kampanjer inom organisationer, nätverk och kommuner. 

Klimaträttvisa lokalt och globalt

Klimatomställningen måste vara rättvis och hållbar. På denna kurs får vi möta människor i Sverige som arbetar med rättvis omställning i sina byar, städer och stadsdelar. Vi ifrågasätter klimatsatsningar som ökar klyftorna och plundrar skogar, jordbrukslandskap och lokalsamhällen. En del i kursen är att testa att driva projekt för lokal mat, lokal energi och aktivt medborgarskap.

Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna

Hur kan vi lösa globala problem lokalt? Välkommen att lära dig om lokalekonomiskt förändringsarbete i en intensiv månadslång kurs på halvfart! Du lär dig om vikten av lokala lösningar på vår tids stora utmaningar, som klimatkrisen och växande samhällsklyftor. Du lär du dig också att praktiskt använda lokalekonomisk analys (LEA) – ett verktyg för lokalt förändringsarbete 

Makten över maten

Välkommen till en kortare kurs om matsuveränitet och klimaträttvisa! Vem styr över maten i Sverige och i världen? Hur kan vi stötta hållbara naturbruk hemma och globalt? Hur ser situationen ut för latinamerikanska miljö- och människorättsaktivister och vad är svenska företags roll i hoten de utsätts för? I kursen ingår kreativa workshops, aktivistverkstad och gemensam matlagning.  

Naturens rättigheter & det goda livet

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.