Allmän kurs grundnivå

Allmän kurs grundnivå är ett alternativ till att läsa grundskolenivå på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-2 år för att läsa in behörighet till studier på gymnasienivå.

Allmän kurs gymnasienivå

Kursen är ett alternativ till att läsa på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola.

Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna

Hur kan vi lösa globala problem lokalt? Välkommen att lära dig om lokalekonomiskt förändringsarbete i en intensiv månadslång kurs på halvfart! Du lär dig om vikten av lokala lösningar på vår tids stora utmaningar, som klimatkrisen och växande samhällsklyftor. Du lär du dig också att praktiskt använda lokalekonomisk analys (LEA) – ett verktyg för lokalt förändringsarbete 

LÄR KÄNNA SÁPMI- Res och förändra världen

Fyra månaders kurs där vi lär oss mer av den samiska kulturen och om den svenska statens kolonialism. Vi studerar hållbara fossilfria lösningar, alternativ till kalhyggesbruk, hållbar matförsörjning och hur vi stärker sammanhållningen i våra stadsdelar och byar. På kursen får du lära dig att göra podcast, fixa festivaler och skapa opinion på sociala medier. Vi samarbetar med Ta tillbaka framtiden.

Naturensrättigheter

Naturens rättigheter & det goda livet

Runtom i världen växer rörelser fram som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan – rörelser som lyfter fram idén om att naturen har rättigheter. I denna kurs studerar vi innebörden av naturens rättigheter och lär oss vad begreppet kan betyda juridiskt, för avkolonisering och för fortsatt arbete med klimaträttvisa, hållbarhet och omställning.

Res och förändra världen

Res och förändra världen är en resande kurs med fokus på samhällsförändring. Tillsammans tar vi tåget till Barcelona och Madrid för att möta människor som arbetar mot rasism, för deltagande demokrati och feminism, klimatomställning och ekologiskt odlande. Kursen ger dig också kunskap för att starta och driva projekt och kampanjer inom organisationer, nätverk och kommuner. 

Romanskrivarlinjen

Romanskrivarlinjen är en författarledd distanskurs där du lär dig romanskrivandets hantverk och påbörjar eller fortsätter på ett  romanprojekt. Vi tror att din berättelse kan göra skillnad!

Skogen: miljö, makt och motstånd

Skogen har en särskild plats i mångas hjärtan. Men på senare tid har de svenska skogarna blivit allt mer omdebatterade. Det handlar om ekonomiska intressen och kalhyggespolitik som går på tvärs med urfolks rätt till mark, biologisk mångfald och lokalmiljö. Häng med på en kurs där vi utforskar skogen som en plats för makt och motstånd! 

Småskalig ekologisk odling

En odlingskurs för dig som vill lära dig hur du driver en småskalig ekologisk odling med inriktning på försäljning och självförsörjning. Kursen tar upp hur du arbetar med odlingsplanering för att nå ett lyckat resultat och hur du kan sälja dina grönsaker och bidra till en lokal och småskalig livsmedelsproduktion.

SV_SE