Skogen: miljö, makt & motstånd

På kursen lär vi oss på vilka fronter det jobbas för ett mer hållbart skogslandskap och hur du själv kan bidra till en förändring bort från det storskaliga kalhyggesbruket som vi har i Sverige idag.

Sista ansökningsdatum: 15 maj 2024

Startdatum: 19 augusti 2024

Slutdatum: 13 december 2024

 

Kurslängd: en termin

Studieform: 25%

Plats för kurs: Distans och en helgträff i Österfärnebo den 27-29 september.

Kostnad för mat och logi:

Anmälningsavgift på 200 SEK. Kostnader för mat och logi vid kursträffen tillkommer: 200kr per person och natt i delade rum i skolans lokaler samt ca 500kr för mat och transporter under helgen.

Kontaktperson: 

Beke Regelin

beke.regelin@farnebo.se

 

Skogen har en särskild plats i mångas hjärtan. Men på senare tid har den svenska ”skogen” blivit alltmer omdebatterad. Fler och fler upptäcker att Sverige inte alls består av vida urskogar utan av ett lapptäcke av trädplantager med några få och ofta små rester naturskog däremellan. Trots alla larm om klimatkrisen och hoten mot den biologiska mångfalden fortsätter även den resterade naturskogen att minska från år till år. Det handlar om ekonomiska intressen och kalhyggespolitik som går på tvärs med klimatet, urfolks rätt till mark, biologisk mångfald och rekreationsmiljö. Häng med på denna kurs där vi lär oss på vilka fronter det jobbas för ett mer hållbart skogslandskap och få kunskap om hur du själv kan bidra till en förändring bort från det storskaliga kalhyggesbruket som vi har i Sverige idag.

 

Kursupplägg

Kursen består av digitala kvällsträffar á 2 timmar på måndagskvällar kl 18.30-20.30 samt en helgträff vid Färnebo folkhögskola i Österfärnebo den 27-29 september. Dessutom en dagsträff med några andra från kursen närmare dig senare under terminen.

 

Vid de digitala tillfällena bjuds vi på inspirerande föredrag och det ges utrymme för gemensam reflektion och diskussion om kvällens tema. Under helgträffen i Österfärnebo kommer vi att vara en hel del ute i skogen, både för att öva på att ”läsa skogen”, inventera olika arter och se på lyckade exempel av naturvårdsarbete i Färnebofjärdens nationalpark. Inom smågrupperna planerar ni en dag i er närhet där ni exempelvis följer med en skogsgrupp på en inventering eller engagerar er på annat vis. Där det inte är möjligt eller om andra önskemål finns, är det möjligt att göra ett eget projekt istället. Mellan kursträffarna får deltagarna hemläxor, ofta i form av läsning. Kursen ges på 25% som innebär att deltagarna förväntas lägga i snitt ca 10 timmar i veckan på studierna.

 

Kursinnehåll

Du kommer bland annat att lära dig om:

 

 • Vad skiljer en naturskog från en produktionsskog?
 • Varför ser det svenska skogsbruket ut som det gör idag?
 • Vad finns det för olika lagar och skydd för skogen och arterna?
 • Vad händer politiskt på skogsfronten i Sverige och vad sker inom EU?
 • Hur kan man bidra till att rädda en skog från en hotad avverkning: hur går det till när man inventerar och hitta skyddsvärda arter i en skog; vad är fredligt civil olydnad och hur går det till; vilka föreningar finns det som jobbar med frågan osv.
 • Vad finns det för alternativ till kalhyggesbruk, är det även ekonomiskt hållbart?
 • FSC och PEFC vad är det och vad innebär märkningarna i verkligheten?
 • Vad görs det för praktisk naturvård i skogen i Sverige, ex naturvårdsbränningar, svämskogsrestaureringar mm.
 • Hur mycket skyddad skog finns det i Sverige och vad är skillnaden mellan de olika skyddsformerna?
 • Hur kan du själv bidra till ett mer hållbart skogslandskap? Finns det något pågående arbete i din närhet som du kan hjälpa till med?
 • Skogen och klimatet- hur hänger det ihop?
 

 

Till vem vänder sig kursen

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om den svenska skogen och hur den mår samt få kunskaper och idéer om hur var och en kan bidra till ett mer hållbart skogslandskap. Du kanske äger egen skog och funderar på att ändra skötseln i den för att inte enbart gynna ekonomin utan även mångfalden och skogens motståndskraft? Eller så kanske du har känt ett tag att du vill engagera dig för skogen men vet inte riktigt var och hur du kan börja? Eller så kanske du redan är aktiv men vill gärna ha mer på fötterna för att kunna påverka bättre? Oavsett vilket så är du varmt välkommen med din ansökan. Ingen förkunskap behövs.

 

 

Kurslitteratur

Mellan de digitala kursträffarna förväntas du läsa aktuella artiklar, se på dokumentärer och/eller att lyssna på radioprogram. Boken “Skogslandet” av journalisten Lisa Röstlund (finns att låna på biblioteket) kommer att följa med oss under hela terminen.

 

 

Ansökning 

Du skickar in en ansökan via skolans hemsida. Ansökan ska även innehålla ett personligt brev med följande:

 • en kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • varför du är intresserad av att läsa denna kurs
 • om du har några förkunskaper eller erfarenheter inom skogstemat
 • var du planerar att bo under hösten så vi kan dela in er i regionala smågrupper

 

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper kring ämnet.

Viktigt att veta att vi kommer använda oss av olika digitala läroverktyg. Du behöver ha tillgång till en dator och stabil internetuppkoppling.

Läs mer om antagningsvillkor och urvalskriterier i kursplanen.

 

SV_SE