Sista ansökningsdatum: 14 november 2021 Startdatum: 10 januari 2022 Slutdatum: 10 december 2021 Platser kvar: Höstterminens kurser är fyllda, nu öppnar ansökan till vårterminen 2022.
Kurslängd: 1-3 år Studieform: Heltid Plats för kurs: Drottninggatan 48 Gävle, ca 5 minuter från Gävle centralstation.
Kostnader:

En avgift på 500 kr täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Widad Kawasmi, Therese Fransson, Sus De La Cruz, Panthea Taymoory, Nica Forsberg, Morteza Obeidavi, Michael Skoglund, Markus Nyström, Karin Nilsson, Jonathan Korsár, Hans Carstensen,

Kontaktperson: Karin Nilsson karin.nilsson@farnebo.se 0701 73 95 45
Kontakta oss

När du börjar på denna kurs blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande. Du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.

På skolan har vi regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Kursen genomförs i Gävle.

Kursupplägg

Studierna på Allmän kurs är på heltid. Du kan genomföra merparten av dina studier i skolan, men givetvis kan du också ta med dig en del skolarbete hem. På Allmän kurs kan du även bli klar med din grundskola, genom att läsa Allmän kurs grundnivå innan du går vidare till gymnasienivå.

Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Mat, Våra berättelser eller Makt.

Vi studerar ett tema ofta under 3-5 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop. Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t.ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Slutförda studier ger motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till både universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Antagningsvillkor

För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen. Vi håller antagningsintervjuer i slutet av maj.

Undrar du något? Vi har samlat några vanliga frågor om Allmän kurs.

Viktiga datum

Höstterminen 2021

Kursstart för höstterminen 2021: 23 augusti
Kursavslutning: 17 december

Upprop för höstterminen är måndagen den 23 augusti.
Klass Magenta börjar kl. 9:30,
Turkos börjar 10:00,
Indigo börjar kl. 13:00.

Uppropet förväntas ta cirka 2 timmar. Kom ihåg att skolan är parfym- och nötfri p g a allergier.

Platsen är Drottninggatan 48 och vid eventuella frågor kan Karin Nilsson nås på telefonnummer 070- 667 06 57.

Vårterminen 2022

Kursstart för vårterminen 2022: 10 januari
Kursavslutning: 10 juni

– Åldern eller din bakgrund spelar ingen roll här, om du är duktig i skolan eller om du har haft det svårare. Här får man en chans att göra om.

Abbas Arten