Sista ansökningsdatum: 15 maj 2022 Startdatum: 15 augusti 2022 Slutdatum: 3 juli 2023
Kurslängd: 1 år Studieform: Kursen ges på distans och på halvfart med fem obligatoriska träffar (mån-fre) och en studieresa.  Plats för kurs: Stjärnsund.
Kostnader:

Kursen är kostnadsfri. En administrativ avgift på 150 SEK/termin tillkommer. Du bekostar själv resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Boende & mat för en kursvecka är ca. 2500 kr. Billigare alternativ finns. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Philipp Weiss, Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Gunnar Edsborn,

Kontaktperson: Martin Gustafsson martin.gustafsson@farnebo.se
Kontakta oss

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Distanskursen Skogsträdgårdsodling i praktiken anordnas i samarbete med Permakultur Stjärnsund

Kursupplägg

Kursen ges på distans och på halvfart med sex obligatoriska träffar (måndag-fredag) varav en av träffarna är en studieresa. Under kursträffarna varvar vi undervisning inom- och utomhus, olika praktiska moment, gruppövningar, gästföreläsare och studiebesök. Du kommer bland annat lära dig om:

 • Skogsträdgårdsodlingens grunder 
 • Skogsträdgårdens växter
 • Skörd, förädling och matlagning med skogträdgårdens produkter
 • Hur du förökar dina egna växter
 • Design, anläggning och skötsel 
 • Att läsa landskapet
 • Jord, vatten, mikroklimat
 • Biologisk mångfald och nyttodjur
 • Svampodling
 • Agroforestry
 • Hållbar omställning, matsäkerhet och rättvis resursfördelning

Mellan träffarna genomför deltagarna hemuppgifter, inläsning och fördjupningsarbeten. Kursen avslutas med en studieresa till platser som kursdeltagarna själva bestämmer. 

Vi använder oss av det digitala läroverktyget Teams. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg.

Kursträff i Stjärnsund. Foto: Miriam Steinbach.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som redan är i gång med eller vill påbörja ett skogsträdgårdsprojekt. På kursen får du fördjupa dina kunskaper och ta del av andra odlares erfarenheter.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

Antagingsvillkor

Ansök med personligt brev. Brevet ska innehålla:

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • Vad motiverar dig till att studera skogsträdgårdsodling?
 • Vad tänker du att studierna kommer leda till? 
 • Vilken förkunskap har du inom ämnet?

Brevet får inte vara längre än 2500 tecken (inkl blanksteg).

Vi strävar efter att få en mångfacetterad grupp av engagerade deltagare med en bredd av erfarenheter, bakgrunder och geografiskt ursprung.

Viktiga datum

Datum för träffar höstterminen 2022/vårterminen 2023
Träff 1: 5-9 september 2022
Träff 2: 10-14 oktober 2022
Träff 3: 23-27 januari 2023
Träff 4: 20-24 mars 2023
Träff 5: 15-19 maj 2023
Träff 6 (studieresa och avslut): 26-30 juni 2023

– När lärarna berättade mer blev jag superpepp direkt på att starta min egen skogsträdgård. Jag gillar verkligen idén med att odla ätbart överallt och inte bara sånt som är fint.

Jonathan Lindebo