Startdatum: 21 augusti 2023 Slutdatum: 28 juni 2023
Kurslängd: Två terminer Studieform: Kursen ges på distans och på halvfart med sex obligatoriska träffar (mån-fre). Plats för kurs: Stjärnsund.
Kostnader:

Kursen är kostnadsfri. En administrativ avgift på 150 kr/termin tillkommer. Du bekostar själv resor, boende & mat i samband med kursträffarna och studieresa. Kostnaden för de obligatoriska måltiderna (lunch och fika) under kursträffarna är cirka 6600 kr totalt. Läs mer i kursplanen kring kostnader för mat och eventuellt boende.
Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Philipp Weiss, Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Gunnar Edsborn,

Kontaktperson: Martin Gustafsson martin.gustafsson@farnebo.se
Kontakta oss

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Kursupplägg

Kursen ges på distans och på halvfart med sex obligatoriska träffar (måndag-fredag) varav en av träffarna innehåller en studieresa. Under kursträffarna varvar vi undervisning inom- och utomhus, olika praktiska moment, gruppövningar, gästföreläsare och studiebesök. Du kommer bland annat lära dig om:

 • Skogsträdgårdsodlingens grunder 
 • Platsobservation och läsa landskap 
 • Jord, vatten, mikroklimat
 • Biologisk mångfald och nyttodjur
 • Skogsträdgårdens växter
 • Design, anläggning och skötsel 
 • Bevattning och gödsling
 • Skogsträdgårdsodling i olika skala och med olika platsförutsättningar
 • Skörd, förädling och matlagning med skogsträdgårdens produkter
 • Förökningsmöjligheter och tekniker
 • Svampodling
 • Agroforestry
 • Skogsträdgårdsodling och entreprenörskap

Mellan träffarna genomför deltagarna hemuppgifter, inläsning och fördjupningsarbeten. Kursen avslutas med en studieresa till platser som kursdeltagarna själva bestämmer. 

Du behöver ha tillgång till en plats där du kan utföra de praktiska hemuppgifterna under kursen samt en privat dator med internetuppkoppling och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg. Undervisningen sker på svenska men filmer och inläsning på engelska kan förekomma.

Kursträff i Stjärnsund. Foto: Miriam Steinbach.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som redan är i gång med eller vill påbörja ett skogsträdgårdsprojekt. På kursen får du fördjupa dina kunskaper och ta del av andra odlares erfarenheter.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

Antagningsvillkor

Ansök med personligt brev. Brevet ska innehålla:

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • Vad motiverar dig till att studera skogsträdgårdsodling?
 • Vad tänker du att studierna kommer att leda till? 
 • Vilken förkunskap har du inom ämnet? 
 • En kort beskrivning av den plats där du kommer utföra de praktiska hemuppgifterna under kursen.

Brevet får inte vara längre än 2500 tecken (inkl blanksteg).

Vi strävar efter att få en mångfacetterad grupp av engagerade deltagare med en bredd av erfarenheter, bakgrunder och geografiskt ursprung.

Läs mer om antagningsvillkor i kursens Kursplan.

Viktiga datum

Datum för träffar höstterminen 2023/vårterminen 2024

Träff 1: 28 augusti-1 september 2023
Träff 2: 9-13 oktober 2023
Träff 3: 22-26 januari 2024
Träff 4: 18-22 mars 2024
Träff 5: 13-17 maj 2024
Träff 6: 24-28 juni 2024

Digitala träffar

21 september kl. 8.30-10.30
7 december kl 8.30-10.30
13 februari kl 8.30-10.30
9 november kl. 18.30-20.00

Till detta tillkommer digitala träffar i smågrupper (en gång i månaden).

Mer information om kursen och kursplanering:

– När lärarna berättade mer blev jag superpepp direkt på att starta min egen skogsträdgård. Jag gillar verkligen idén med att odla ätbart överallt och inte bara sånt som är fint.

Jonathan Lindebo

SV_SE