Sista ansökningsdatum: 16 maj 2021 Startdatum: 16 augusti 2021 Slutdatum: 1 juli 2022
Kurslängd: 1 år Studieform: Kursen ges på distans och på halvfart med fem obligatoriska träffar (mån-fre) och en studieresa.  Plats för kurs: Stjärnsund.
Kostnader:

Kursen är kostnadsfri. En administrativ avgift på 200 SEK/termin tillkommer. Du bekostar själv resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Boende & mat för en kursvecka är ca. 2500 kr. Billigare alternativ finns. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Philipp Weiss, Martin Gustafsson, Annevi Sjöberg, Gunnar Edsborn,

Kontaktperson: Martin Gustafsson martin.gustafsson@farnebo.se
Kontakta oss

En skogsträdgård är ett ätbart ekosystem som ger frukt, bär, nötter och grönsaker. Den skapas med de naturliga ekosystemens stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar en fördjupad relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Distanskursen Skogsträdgårdsodling i praktiken anordnas i samarbete med Permakultur Stjärnsund

Kursupplägg

Kursen innefattar fem obligatoriska träffar i Stjärnsund i Hedemora kommun samt en studieresa. Under kursträffarna varvar vi undervisning inom- och utomhus, olika praktiska moment, gruppövningar, gästföreläsare och studiebesök. Du kommer bland annat lära dig om:

 • Skogsträdgårdsodlingens grunder 
 • Skogsträdgårdens växter
 • Skörd, förädling och matlagning med skogträdgårdens produkter
 • Hur du förökar dina egna växter
 • Design, anläggning och skötsel 
 • Att läsa landskapet
 • Jord, vatten, mikroklimat
 • Biologisk mångfald och nyttodjur
 • Svampodling
 • Agroforestry
 • Hållbar omställning, matsäkerhet och rättvis resursfördelning

Mellan träffarna genomför deltagarna hemuppgifter, inläsning och fördjupningsarbeten. Kursen avslutas med en studieresa till platser som kursdeltagarna själva bestämmer. 

Vi använder oss av olika digitala läroverktyg, som Zoom och ItsLearning. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och känna dig bekväm med att använda digitala verktyg.

Datum för träffar
Träff 1: 6-10 september 2021
Träff 2: 11-15 oktober 2021
Träff 3: 24-28 januari 2022
Träff 4: 21-25 mars 2022
Träff 5: 9-13 maj 2022
Studieresa: 27 juni-1 juli 2022

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som redan är i gång med eller vill påbörja ett skogsträdgårdsprojekt. På kursen får du fördjupa dina kunskaper och ta del av andra odlares erfarenheter.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

Antagingsvillkor

Ansök med personligt brev. Brevet ska innehålla:

 • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
 • Vad motiverar dig till att studera skogsträdgårdsodling?
 • Vad tänker du att studierna kommer leda till? 
 • Vilken förkunskap har du inom ämnet?

Brevet får inte vara längre än 2500 tecken (inkl blanksteg).

Vi strävar efter att få en mångfacetterad grupp av engagerade deltagare med en bredd av erfarenheter, bakgrunder och geografiskt ursprung.