Orädda städer

Barcelona, Beirut, Belo Horizonte och Belgrad är bara några exempel på städer där kommunalt baserade medborgarrörelser växt fram under det senaste årtiondet. Rörelser som kämpar för att skapa orädda städer. Lär dig om hur dessa rörelser arbetar med deltagande demokrati, social rättvisa, feminism, staden som rättighet och grön omställning. Inspireras och öva på att formulera egna förslag på hur din stad kan bli en orädd stad! 

Permakulturdesign

Permakultur är en verktygslåda av lösningar för att leva på ett sätt som värnar om jordens ekosystem, människans livskvalitet och om en rättvis fördelning av resurser. Kursen går igenom permakulturens teori och filosofi och hur de kan användas i praktiken för hållbar omställning. 

Rättviselinjen

KURSEN ÄR INSTÄLLD LÄSÅRET 21/22. Rättviselinjen är en distansutbildning där du lär dig driva projekt och kampanjer med fokus på frågor som rör feminism, klimaträttvisa och antirasism. Som en del av kursen reser du på en fem veckor lång studieresa och praktik i Europa samt genomför ett eget projektarbete. Rättviselinjen är uppdelad i två delkurser på en termin vardera. De båda terminerna kan läsas fristående.

Småskalig ekologisk odling

En odlingskurs för dig som vill lära dig hur du driver en småskalig ekologisk odling med inriktning på försäljning och självförsörjning. Kursen tar upp hur du arbetar med odlingsplanering för att nå ett lyckat resultat och hur du kan sälja sina grönsaker och bidra till en lokal och småskalig livsmedelsproduktion.

Stad och land

Varför växer klyftorna mellan stad och landsbygd? Mellan innerstan och förort? Kan matproduktion, energiomställning och samarbete mellan gamla och nya invånare skapa en annan utveckling? Lär dig mer och hitta nya lösningar på distanskursen Stad och land!

Svenska från dag 1

Svenska från dag ett är en satsning från vår bidragsgivare Folkbildningsrådet och ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Två viktiga syften är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.