Färnebo folkhögskola

Romanskrivarlinjen

Romanskrivarlinjen är en författarledd distanskurs där du lär dig romanskrivandets hantverk och påbörjar eller fortsätter på ett romanprojekt. Vi tror att din berättelse kan göra skillnad!

Skogen: miljö, makt & motstånd​

Skogen: miljö, makt & motstånd

På kursen lär vi oss på vilka fronter det jobbas för ett mer hållbart skogslandskap och hur du själv kan bidra till en förändring bort från det storskaliga kalhyggesbruket som vi har i Sverige idag.

naturensrattigheter

Urfolksrätt och naturens rättigheter

Allt fler människor runt om i världen anser att något måste göras för att stoppa den ohållbara utveckling som leder mänskligheten mot en avgrund. Samtidigt växer, särskilt i den globala syd, hos urfolk och miljö- och klimatengagerade, reflektioner och dialoger som försöker uppnå ett samhälle där både natur och människor respekteras.

SV_SE