Ska platsen vi bor på ha rättigheter?

Vad skulle hända om vi förhöll oss till jorden på ett annat sätt? Hur skulle vi behandla jorden som vi alla bor på om vi erkände naturen rättigheter? Detta webbinarium arrangeras som en del av programmet under Mänskliga Rättighetsdagarna.

Småskalig ekologisk odling

En odlingskurs för dig som vill lära dig hur du driver en småskalig ekologisk odling med inriktning på försäljning och självförsörjning. Kursen tar upp hur du arbetar med odlingsplanering för att nå ett lyckat resultat och hur du kan sälja sina grönsaker och bidra till en lokal och småskalig livsmedelsproduktion.

Svenska från dag 1

Svenska från dag ett är en satsning från vår bidragsgivare Folkbildningsrådet och ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Två viktiga syften är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.