I Landets Fria Tidning publicerades tidigare under hösten ett reportage om folkhögskolornas arbete för att genom bildning ge förutsättningar för människor att bli aktiva medborgare. Färnebos kurs Naturens rättigheter & det goda livet och vårt projekt PROMOCITI omnämns som exempel på hur detta arbete kan se ut. Vår lärare Jonathan Korsár och deltagare Marita Castro blir också intervjuade!

Läs hela reportaget här

SV_SE