Långa kurser

Skogsträdgårdsodling i praktiken HT2020

Start 24 augusti 2020. Sök senast 15 maj!

Läs mer

Har du frågor? Ring på tel: 0291 – 202 75, eller mejla till: info@farnebo.se       ~        Läs om dina rättigheter och skyldigheter på skolan här!