Våra samarbeten

Färnebo folkhögskola har flera mångåriga samarbeten med organisationer i Europa, Afrika och Latinamerika. Våra resande kurser arbetar ofta direkt med dessa organisationer under sin studieresa, och informerar om deras arbete i Sverige när de kommit hem. Vi ingår också i flera nätverk i Sverige.

Här kan du läsa mer om våra samarbeten i:


Latinamerika

Ecuador

FENOCIN (Federacion national de las organizaciones campesinas, indigenas y negras) är en nationell organisation som organiserar svarta, bönder och ursprungsfolk. FENOCIN artikulerar i första hand dessa gruppers politiska, ekonomiska och kulturella intressen. Det handlar om rätt till jord och naturresurser, rätt till sin egen kultur och identitet i form av språk, utbildning och religion. FENOCIN bedriver flera ledarskolor och också kampanjer mot privatiseringar och mot frihandelsavtalen.

Färnebo har sedan 2003 ett samarbete med FENOCINs ungdomssekretariat. Under sommaren 2003 genomförde vi ett månadslångt gemensam utbyte med aktiva ungdomsgrupper på den ecuadorianska landbygden och deltagare från Färnebo folkhögskola. En liknande gemensam utbyte hölls tillsammans med FENOCINs ungdomsledarskola under januari 2006. Vi har också haft praktikantverksamhet i samarbete med FENOCIN.

UOCQ (Unión de organizaciones campesinas de Quevedo)

UOCQ är en underorganisation till FENOCIN och organiserar bönder i kantonerna runt omkring Quevedo i provinsen Los Ríos. Organisationen arbetar för att skapa matsäkerhet för familjerna och ett ekologiskt hållbart odlande men man kämpar även för politisk förändring där minskade klassklyftor, jämställdhet och ett stärkande av campesina (bonde)-identiteten står som mål.

Färnebo folkhögskola har samarbetet med UOCQ sedan 2003, då deltagare från Färnebo hade sin byperiod hos basorganisationer till UOCQ. Sedan 2004 har vi också haft praktikantverksamhet hos UOCQ. Praktikanterna har framför allt arbetat med att hålla workshops i jämställdhet.

Kawsay Ecuador

Kawsay har växt fram inom ramen för Tinku-nätverket. Syftet för Kawsay är att skapa ett alternativt utbildningssystem som bygger på ursprungsfolkens intressen. Man vill återerövra traditionell kunskap och omplantera den i det moderna samhället så att den kulturella identiteten stärks. I nuläget bedrivs kursverksamhet i distansform i interkulturell pedagogik, ursprungsfolks rättigheter och ursprungsfolkskvinnors rättigheter.

Färnebo Folkhögskola har samarbetat med Kawsay – Ecuador sedan 2001. Skolan har haft praktikanter hos Kawsay. Praktikanterna har arbetat hos samarbetsorganisationer till Kawsay – bla. Conmujer, Comuna Tola Chica, CECIB Juan Diego och Desarrollo Integral de Balda Lupaxi. Praktikanterna har arbetat med att hålla workshops i olika ämnen och med att genomföra för organisationerna värdefulla undersökningar bl.a. om produktion, organisering och möjligheter för ekoturism.

OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza)

OPIP bildades 1979 och är provinsen Pastazas största ursprungsfolksorganisation. OPIP ingår i den nationella ursprungsfolksorganisationen CONAIE. OPIP artikulerar ursprungsfolkens politiska, ekonomiska och kulturella intressen. Det handlar om rätt till jord och naturresurser, rätt till sin egen kultur och identitet i form av språk, utbildning och religion.

OPIP har haft samarbete med Färnebo folkhögskola sedan 1992. Flera resande kurser har haft kontakt med OPIP för byperioder.

CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador)

Ursprungsrörelsen i Ecuador består av tre regionala organisationer (Ecuarunari på höglandet, Conaice på kusten och Confeniae i amazonasregionen) som knyts samman av paraplyorganisationen Conaie (Confederación de nacionalidades indígenas de Ecuador). CONAIE arbetar med att stärka ursprungsfolkens politiska ekonomiska och kulturella rättigheter. CONAIE har sedan 90-talet varit landet största sociala rörelse och en drivande kraft i samhällsförändringen.

Under 90-talet samarbetade Färnebo direkt med CONAIE. Det samarbetet har också inneburit kontakter med Ecuarunari och Confeniae. Färnebo har också, som beskrivits ovan, haft samarbete med OPIP, som är en provinsiell underorganisation till CONAIE. Idag samarbetar Färnebo framför allt med Kawsay, som inte är en del av CONAIE, men som har nära band till rörelsen.

www.conaie.org

Nicaragua

MCN (Movimiento Comunal Nicaragüense)

MCN startades i och med den Sandinistiska revolutionen på 70-talet men blev oberoende på 80-talet. MCN är en landsomfattande organisation och dess verksamhet inriktar sig framförallt på att betona och förverkliga lokalbefolkningens behov av sjukvård, utbildning, mat, bostäder, kultur samt även att förstärka deras medborgliga rättigheter och uppmuntra till aktivt deltagande i samhällsfrågor.

Skolan har haft samarbete med MCN sedan den första kursen till Nicaragua 1982.

www.mcnicaraguense.org

Grupo Venancia

Grupo Venancia är en feministisk organisation som arbetar med folkbildning och kommunikation. Organisationen startade 1991. De arbetar för kvinnors rättigheter och jämställdhet både genom kvinnogrupper och ungdomsgrupper. De genomför utbildningsverksamhet, kulturverksamhet, utbildning i organisationsutveckling och producerar och sprider utbildningsmaterial. De har sitt huvudkontor i Matagalpa men har verksamhet både i staden och på landsbygden.

Skolan har haft samarbete med Grupo Venancia sedan 2004.

www.labarored.org/venancia/index.html

AMNLAE Ocotál

AMNLAE startade som sandinisternas kvinnoförbund, men är nu en rikstäckande organisation som verkar för att på olika sätt förbättra kvinnors situation och skydda deras rättigheter.

Juan XXIII i Estelí

Juan XXIII är en organisation som Färnebo folkhögskola har haft ett samarbete med sedan början av 90-talet. Juan XXIII jobbar främst med lokal utveckling i form av bland annat krediter till husbyggen och matutdelning till skolungdomar.

Maria Elena Cuadra

MEC är en feministisk organisation som främst med informationsspridning om rättigheter på arbetsmarknaden. Målgruppen för verksamheten är till största delen kvinnor som jobbar i ekonomiska frizoner eller i den informella sektorn. Huvudkontoret och den största delen av verksamheten finns i Managua.

Bolivia

Centro de culturas originarias Kawsay

Kawsay jobbar med högre utbildning för ursprungsfolk. Färnebo folkhögskola har jobbat med dem och deras företrädare sedan 1994. Främst med praktikanter som huvudsakligen varit i byar på landsbygden.

Tinku Juvenil

Tinku Juvenil arbetar med ursprungsfolkkultur och globala rättvisefrågor i nära kontakt med andra sociala rörelser. Flera resande kurser har samarbetat med dem från 1998 och framåt. Vi har haft Forum Syd-stöd för ett utbytesprojekt 2002 och för ett nätverksprojekt 2003-2006.

www.redtinku.com

Kuska

Kuska arbetar med naturmedicin, ekologi och utbildning. Medlemmarna utgörs av professionella inom naturmedicin, agronomi, juridik och pedagogik. Färnebo har haft kontakt med organisationen sedan 1996 och många deltagare på de resande kurserna har deltagit och studerat verksamheter som organisationen driver.

Mexiko

Frayba (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas)

Frayba är en lokal organisation som arbetar med mänskliga rättigheter och fredsobservatörer. De uppmärksammar brott mot mänskliga rättigheter och ger stöd i de rättsliga processerna. De utbildar och försvarar de mänskliga rättigheterna främst för ursprungsfolken i Chiapas. De ingår i det mexikanska nätverket för mänskliga rättigheter “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Färnebo folkhögskolas deltagare har sedan 1999 åkt ut som fredsobservatörer i samarbete med Frayba.

CODIMUJ (Coordinadora Diocesana de Mujeres)

CODIMUJ är en katolsk kvinnoorganisation som tillhör stiftet i San Cristóbal. De arbetar med befrielseteologiska basgrupper av kvinnor och tolkar Guds ord ur kvinnors perspektiv. De arbetar medvetandehöjande och är en viktig social aktör för jämställdhet i Chiapas. Hälsa, försvar av de mänskliga rättigheterna, utbildning och produktiva projekt är arbetsområden för CODIMUJ, som även arbetar med stärkande workshops för kvinnor.

Färnebo folkhögskola har sedan 1999 haft kontakt med CODIMUJ genom de kurser som varit där. Praktikgrupper med tema kvinnors organisering har på olika sätt samarbetat med CODIMUJ.

CIDECI- LAS CASAS (Centro Indígena de Capacitación Integral “Fray Bartolomé de Las Casas“ A.C.)

CIDECI är ett utbildningscentrum för ursprungsfolk. Kurser i snickeri, odling, sömnad, svetsning med mera har givits sedan början av 90-talet. Centret fungerar som en folkhögskola och har en central roll som samlingspunkt för de sociala rörelserna i San Cristóbal. CIDECI har en nära relation till zapatiströrelsen och har sedan fredsförhandlingarna 1994 stått värd för flera zapatistiska arrangemang.

Färnebo folkhögskola har under de två senaste kurserna genomfört återträffar i CIDECIs lokaler. Där finns goda logistiska förutsättningar för återträffar på CIDECI.

www.cideci.blogspot.com/

EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)

EZLN är zapatiströrelsen i Chiapas. Det är en organisation och armé för ursprungsfolk. Sedan 1994 arbetar rörelsen endast civilt. De arbetar för ursprungsfolkens rättigheter inom nationalstaten Mexiko och mot den nyliberala politiken i världen. EZLN arbetar med ett autonomt system utanför det statliga och bygger land annat upp kommuner, sjukhus, skolor, domstolar och infrastruktur. De är en viktig politisk aktör lokalt, nationellt och internationellt.

Färnebo folkhögskolas deltagare har sedan 1999 fungerat som fredsobservatörer i zapatistiska byar och stött rörelsens verksamhet. 2007 studerade Södra Mexikokursen spanska på EZLNs språkskola för utlänningar.

UNOSJO (Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca)

UNOSJO är en paraplyorganisation för 26 basorgansiationer i ursprungsfolksbyar i bergen i Oaxaca. De arbetar med ursprungsfolkens rättigheter till jord, vatten och kollektivt ägande. De arbetar med motstånd mot GMO, deltar i CNI (Congreso Nacional Indígena) den nationella ursprungsfolksorganisaeringen och andra nationella nätverk kring majs- och vattenrättigheter.

Färnebo folkhögskola har haft praktikgrupper hos UNUSJO sedan 2004. Våren 2007 var Melina från UNUSJO inbjuden till Sverige och Södra Mexikokursen under en veckas tid.

Tlachinollan (Centro de Derechos Humanos de la Montaña ”Tlachinollan”)

Tlachinollan är den människorättsorganisation som finns i Guerrero. De driver rättsmål och ger stöd och utbildning kring mänskliga rättigheter. De samarbetar med mindre, lokala organisationer i delstaten och sprider information nationellt och internationellt. De ingår i det mexikanska nätverket för mänskliga rättigheter “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Färnebo folkhögskola har sedan 2004 haft praktikperiod för kursdeltagarna i samarbete med Tlachinollan.

www.tlachinollan.org

Ecomujeres

Ecomujeres är en liten miljöorganisation bestående av kvinnor från ett 10-tal byar. De är en del av en större bonderörelse, Campesinos Ecologistas, som agerar mot skogsavverkning i området. De arbetar med återplantering av skog, köksträdgårdar, livsmedelsfrågor och folkbildning kring mat och hälsa.

Färnebo folkhögskolas deltagare träffade organisationen första gången på sin praktikperiod under kursens resa 2007.

Colectivo en Rebeldía Suljaa/Radio La Palabra del Agua

Organisationen är lokal och organiserar ursprungsfolket amuzgo. De driver en radiostation samt bedriver folkbildning inom autonomi, jämställdhet och kvinnors organisering. Ungdomsorganiseringen är också stark.

Färnebo folkhögskolas deltagare träffade organisationen första gången på sin praktikperiod under kursens resa 2007.


Afrika

Tanzania

Ilula Folk Development College (FDC) är Färnebo folkhögskolas vänskola i Tanzania. Skolan driver kurser i olika yrkesämnen såsom sömnad, matlagning, snickeri, husbyggnad och jordbruk. Alla kursdeltagare läser också allmänna ämnen som t.ex engelska och matematik. Ilula FDC driver också kurser som riktar sig särskilt till unga kvinnor som blivit utsparkade från grundskolan eller gymnasiet för att de blivit med barn.

Vänsamarbetet startade 1994 och många kursdeltagare från Färnebo folkhögskola har besökt Ilula sedan dess. Lärare, kursdeltagare från Ilula FDC och bybor från Ilula har också besökt skolan i Österfärnebo vid flera tillfällen.

Karibu Tanzania Organization är en paraplyorganisation för de 58 folkhögskolorna (FDC) i Tanzania. Karibu Tanzania arbetar mycket med att stärka och samordna vänsamarbeten mellan tanzaniska FDC:s och svenska folkhögskolor. Färnebo folkhögskola samarbetar med Karibu Tanzania i praktikantkurser med praktik i Tanzania.

Zimbabwe

Vi har samarbetat med Rural Libraries and Resources Development Programme (RLRDP) sedan början av 90-talet. Dels med resande kurser och olika former av folkbildningsprojekt.


Nätverk i Sverige

Vid sidan av samarbeten i syd så ingår Färnebo folkhögskola i både lokala och nationella nätverk och föreningar. Det handlar om alltifrån nationella kampanjer till mer lokala samarbeten.

K`inal (Mut Vitz Sverige)

Solidaritetsföreningen K`inal har de senaste sju åren importerat kaffe, vid namn Mut Vitz, från det zapatistiska kooperativet Mut Vitz i Chiapas, södra Mexiko. I och med att de framöver planerar att importera från flera zapatistiska kooperativ så har de bytt namn till K`inal. K`inal importerar kaffe från Mut Vitz- kooperativet i Mexiko och informerar om zapatiströrelsen och om kaffeodlarnas situation. Samarbetet med kooperativet startade hösten 2000. Då började en Chiapaskurs på Färnebo Folkhögskola där 22 kursdeltagare flyttade ihop för att studera globalisering, nyliberalism, spanska, Mexiko och zapatiströrelsen.

www.zapatista.nu

Offensiv folkbildning

Ett nätverk som arbetar för ett starkare deltagande i samhällsdebatten, folkhögskolan som ett tydligare alternativ till konventionella skolformer samt samhällsförändring i solidarisk och rättvis riktning.

www.offensivfolkbildning.se

Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp

Sedan år 2001 finns Österfärnebo sockens Utvecklingsgrupp. Föreningen är öppen för alla som vill bidra till bygdens utveckling. Utvecklingsgruppen arbetar för jobb, turism, bevarad service, trivsel och samarbete.

www.osterfarnebo.com

Globalportalen

Globalportalen byggs upp av cirka 40 organisationer som på olika sätt arbetar med globala frågor, utveckling och bistånd. Här finns studieförbund, fackföreningar, kyrkliga organisationer och biståndsorgansationer.

www.globalportalen.se

Forum Syd

I Forum Syd samlas 205 svenska organisationer som arbetar med internationellt bistånd och opinionsbildning om globala frågor. Bland medlemsorganisationerna finns stora folkrörelser men också små föreningar som drivs helt av ideella krafter. Forum Syd samarbetar dessutom med ett stort antal organisationer och nätverk över hela världen. Tillsammans arbetar vi för global rättvisa.

www.forumsyd.org

Nätverket för ett fritt Västsahara

Nätverket för ett fritt Västsahara utropades den 27:e februari 2006, på dagen 30 år efter att SADR, den västsahariska staten bildades. Flera av de som startade nätverket hade gått kursen “Västsahara och flyktingskap” på Färnebo Folkhögskola och det var där idén om ett nätverk startade.

Syftet med Nätverket för ett fritt Västsahara är att verka för att Västsahara ska bli fritt från den marockanska ockupationen och att stå bakom det västsahariska folkets kamp för frihet och självständighet. Nätverket är öppet för alla som står bakom detta syfte.

www.frittvastsahara.nu