Vi tog ett snack med Susanne De La Cruz som är mentor och lärare på Allmän kurs i bland annat svenska som andraspråk och drama.

Hur går det med omställningen till digital undervisning?

– Det har fungerat överraskande bra och jag är imponerad av kollegor och deltagare som antog utmaningen som världen bjöd på och snabbt ställde om! Jag är inte så teknikrädd av mig, men jag saknar verkligen att vara på plats och att träffa deltagare och kollegor.

Förutom att man inte ses, vad är den största skillnaden mot vanlig undervisning?

– Rörelsen, att man sitter stilla och är på samma plats hela dagen. Jag uppskattar verkligen när deltagarna loggar in lite innan lektionen så att man får småsnacket också. Vi gjorde nyss en utvärdering med våra deltagare och de flesta är ändå nöjda även om många säger att de saknar att komma till skolan.

– Vi håller såklart fortfarande i folkbildningstänket och att alla ska delta, exempelvis börjar varje lektion med en runda där vi lyssnar på varandra. Vi har också ett grupprum via Zoom där deltagarna kan jobba i fred tillsammans med varandra. Det är faktiskt väldigt hög uppslutning på alla möten och lektioner!

Vad har varit utmanande?

– Ibland kan det kännas tungt att sitta framför en dator hela dagen och det kan vara svårt att inte ha allt material till hands. Jag löser det genom att lägga upp allt vi behöver inför lektionen på Schoolsoft och genom att dela föreläsningar på min skärm. Jag har märkt att jag måste vara extra tydlig när jag förklarar en övning, det kommer jag ta med mig även när vi återgår till vanlig undervisning!

– För deltagarna kan det vara svårt att inte ha ett eget rum i sitt hem så att man kan sitta ostörd. Men vi försöker tillmötesgå olika behov så gott det går – vi förstår att det inte är så lätt för alla att ställa om. Vi ser till så att man kan titta, lyssna eller läsa sig till olika övningar och så att deltagarna kan låna hem datorer.

Vad har du lärt dig de senaste veckorna?

– Det är viktigt att ha tålamod med tekniken som ibland krånglar och gör att all information kanske inte kommer fram till alla med en gång. Det är också viktigt att ha tydliga förhållningssätt i Zoom-klassrummet, precis som i ett vanligt klassrum.

Susannes tips till deltagare

  • Ta en promenad på morgonen som om du skulle ha gått till skolan!
  • Tänk på Zoomklassrummet som ett vanligt klassrum!
  • Byt ställning ofta! Växla mellan att sitta och stå upp och stretcha kroppen!
  • Stäng av tekniken när du inte använder den!
SV_SE