I mars 2022 beslutade Sveriges regering att det brittiska företaget Beowulf Mining ska få bygga en gruva för att bryta järnmalm strax utanför Jokkmokk i Norrbottens län. En gruva som samiska aktörer, inte minst Sametinget, samt miljörörelsen och flertalet forskare alla menar skulle leda till att kränka samiska rättigheter och leda till stora och oåterkalleliga miljöproblem. Det var upprinnelsen till att Färnebo tog initiativ till heldagswebbinariet den 26 mars som du alltså kan se i efterhand via vår Youtube-kanal.

Dagen inleddes av Henrik Blind, Jokkmokkbo, renskötare, samisk aktivist och politiker, som tog oss tillbaka till hur kampen om Gállok startade, vad markerna där gruvan planeras innebär för honom personligen och för det samiska folket och deras renskötsel. Därefter tog Marie Persson Njajta, Sametingsledamot och grundare av initiativet Stoppa gruvan i Rönnbäck i Tärnaby vid och gav oss en bakgrund till gruvbeslutet i de koloniala och historiska kränkningarna av det samiska folket.

Efter en lunchpaus fick vi en genomgång av Arne Müller, journalist och författare som bevakar utvecklingen inom den svenska gruvindustrin ur ett miljöperspektiv, samt av Lisa Wanneby. Lisa är en av grundarna av Urbergsgruppen – en förening som arbetar med att vara aktiv part i domstolsprövningar i miljödomstol.

Dagen avslutades med ett panelsamtal där Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande Sáminourra, Tor Tuorda, naturfotograf och samisk aktivist samt Florian Carl, aktivist verksam inom Cloudberry Collective deltog. Fokuset var framförallt på hur gruvmotståndet ska gå vidare. Astrid Tuorda, samisk musikartist, inledde det avslutande samtalet med en jojk.

Vill du veta mer eller engagera dig? Då vill vi passa på att tipsa om att samlas inför klimattoppmötet Stockholm+50 i juni då vi hoppas att Gállokgruvan får mycket uppmärksamhet. Du kan exempelvis engagera dig genom att anmäla dig till våra kurser Sommarforum – mötesplats Stockholm+50 eller Feminism ❤️ miljökamp = sant som kommer att ladda upp inför klimattoppmötet. Eller genom att gå vår kurs Rättviselinjen i höst då vi kommer att göra en resa till Sápmi för att lära av motståndet kring Gállok. 

SV_SE