I början av maj ägde den andra workshopen för pedagogerna rum i Schlierbach med projektpartner och personal från Sverige, Polen, Tyskland, Österrike och Spanien. Värd för workshopen var SPES Future Academy. Från Sverige deltog Jonathan Korsar, Färnebo folkhögskola, Inga Björk, Bäckedals folkhögskola och Åsa Söderlund Dahl från Röda Korsets folkhögskola.

Sedan den första workshopen i november hade deltagarna arbetat med sina projektidéer för att stärka arbetet med aktivt medborgarskap inför hösten 2023. Fokus för den här workshopen var därför på utbytet av idéer som utvecklats hittills, på möjligheten till samarbete vid genomförandet i höst och på digitaliseringens utmaningar. Några av de projekt som planeras att genomföras handlar om ledarutbildningar för lokala ledare, gemensam energiproduktion och att ge röst åt romska kvinnor.

Konkret arbetade deltagarna med ”digitalt berättande” och skapade egna videor om frågan ”Vad betyder aktivt medborgarskap för mig?”. Utflykten till Free Radio B138:s studio var givande och lärorik. Radiostationen är organiserad som en ideell förening och är också engagerad i medieutbildning. I det lokala samhället låter den medborgarna arbeta aktivt med en rad frågor, såväl som rapportera om alltifrån sport till politik. Pedagogerna i Promocitiworkshopen producerade ett halvtimmes direktsänt program där de informerades om projektet och deltagarna presenterade sig själva och sina institutioner.

Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
Pedagogträff i Österrike med fokus på aktivt medborgarskap
previous arrow
next arrow

Du kan lyssna på programmet här: 

https://cba.fro.at/619668

I ERASMUS+  projektet PROMOCITI samarbetar europeiska folkhögskoleorganisationer och pedagoger för att stärka och utveckla skolornas roll som aktörer och arenor för aktivt medborgarskap.

SV_SE