Hur kan folkhögskolor runtom i Europa se till att stärka medborgare att delta i beslut som påverkar dem? I projektet PROMOCITI undersöker fem olika folkhögskoleorganisationer i Polen, Österrike, Spanien, Tyskland och Sverige hur folkhögskolor och liknande institutioner kan vara resurser för aktivt medborgarskap och för lokal utveckling.

– Tillsammans med erfarna lärare kommer vi att formulera förslag och metoder för hur det här arbetet kan utvecklas, förklarar Mats Ehn som förutom att vara projektledare för Färnebos del i projektet, också är ledamot i skolans styrelse.

Enligt Mats går begreppet aktivt medborgarskap att förstå på många olika sätt.

Mats Ehn är styrelseledamot på skolan och projektledare för Färnebos del i PROMOCITI. Foto: Miriam Steinbach

– Aktivt medborgarskap handlar om samspelet mellan individer och deras lokalsamhällen och om inkludering och delaktighet på lokal, regional, nationell, europeisk och till och med global nivå. Det handlar om att medborgare ska kunna agera själva för att lösa vardagliga problem, som att exempelvis förbättra kollektivtrafiken, motverka främlingsfientlighet eller hitta lösningar på miljöproblem.

Varför är det viktigt med aktivt medborgarskap?

– Vår uppfattning är att utan aktiva medborgare och ett livskraftigt civilsamhälle kommer vi inte att komma fram till positiva lösningar på de många stora samhällsutmaningar vi står inför. Färnebos motto är ju just ”Vi tror på människors engagemang”.

Vad händer just nu?  

– Projektet startade i mars i år och pågår i två år, fram till mars 2024. Just nu intervjuar vi rektorer på 25 folkhögskolor runtom i Europa om deras erfarenheter av att arbeta med aktivt medborgarskap. I Sverige har vi varit i kontakt med Bona, Bäckedal, Nyköpings och Röda Korsets folkhögskolor. Intervjusvaren kommer sedan att analyseras av mig och min kollega Jonathan Korsár som är lärare på Färnebo, och ligga till grund för metodutveckling och fortbildningsmaterial som andra skolor ska kunna använda sig av.

Mats har lång erfarenhet av att arbeta med folkbildning utifrån ett internationellt fokus. Förutom att sitta i Färnebos styrelse och arbeta som internationell sekreterare för Sveriges folkhögskolor, har han under större delen av sitt yrkesliv arbetat som lärare på Färnebo med våra resandekurser, framförallt till Latinamerika.

– Färnebo har sedan länge många folkbildningskontakter i både Afrika och Latinamerika. Nu vill vi skapa sådana kontakter i Europa, för att så småningom kunna ta fram en kurs som reser dit. Projektets fokus på aktivt medborgarskap i ett lokalt perspektiv ligger helt i linje med hur vi vill jobba strategiskt i både Österfärnebo och i Gävle. När vi blev tillfrågade om att delta i detta projekt var det därför självklart att tacka ja.

Vad ser du mest fram emot som Färnebos projektledare? 

– Jag tycker att det är spännande att ta del av de olika folkhögskole- och folkbildningstraditionerna som finns i olika delar av Europa. Inte minst ser jag fram emot att besöka den av Paulo Freire-inspirerade (Freire är en folkbildningsguru som bl. a. skrivit De förtrycktas pedagogik, reds. anm.) skolan La Verneda – Sant Martí i Barcelona som ingår i vår spanska partners nätverk. De har gjort sig kända i Europa och globalt för sin deltagarorienterade pedagogik och sitt engagemang i kampen för social rättvisa.

Om man tycker PROMOCITI låter intressant, hur kan man ta del av det eller vara med på ett hörn?

– Vi kommer att lägga upp projektresultaten här på vår hemsida och i sociala medier. I slutfasen kommer intresserade att bjudas in till ett slutseminarium där vi kommer att dela med oss av de lärdomar som projektet gett. Förhoppningsvis kommer vi inspirera till nya sätt för folkhögskolor att arbeta för aktivt medborgarskap. Allra bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att skriva upp sig på Färnebos nyhetsbrev skulle jag säga!

Partnerorganisationer

Läs också vad Landets Fria skrev om projektet i sitt reportage från september 2022

SV_SE