Sista ansökningsdatum: 15 augusti 2021 Startdatum: 30 augusti 2021 Slutdatum: 17 december 2021
Kurslängd: 1 termin. Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Distans.
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för resa, mat och boende under kurshelger tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Lars Igeland,

Kontaktperson: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se 073-8203034
Kontakta oss

Förortsbor som organiserar sig mot hyreshöjningar och vräkningar, rörelser som kämpar för att vinsterna från vind- och vattenkraft ska gynna lokalbefolkningen, bönder och konsumenter som förenas i REKO-ringar. Runtom i Sverige pågår en mängd initiativ som både ifrågasätter de växande klyftorna och bygger nya motståndskraftiga alternativ. 

Under denna kurs kommer vi att möta och samverka med olika gräsrötter, vi gör digitala besök hos bl a. BB-ockupationen i Sollefteå, Byskoleupproret i Österfärnebo, stadsdelsorganiseringen Hela Malmö och Inlandsupprorets Vilhelmina. 

Några av frågorna som kursen tar upp är:

 • Makten över maten – från storskalig livsmedelsimport till hållbar lokal produktion.
 • Solidaritet med och mellan arbetare, naturbrukare och människor som är nya i Sverige.
 • Klimatomställning, bioenergi, sol och vind – hot eller möjlighet för en rättvis utveckling?
 • Grönt stål, elbilar, serverhallar – var ska energin tas och vem får vinsterna?
 • Avlägsen vård, storskolor, externa köpcentra – hur kan vi få rättvis service i hela landet?

Kan insikterna om den dåliga beredskapen under corona bli en nystart för gemensam och hållbar välfärd i hela landet? Vi funderar också på hur vi kan verka för ett mer rättvist Sverige inför riksdagsvalet 2022.  

Medverkar gör bland andra:

 • Kerstin Brandelius, BB-Ockupationen, Sollefteå framtidens akutsjukhus.
 • Nicolas Lunabba, Hela Malmö som organiserar ömsesidig solidaritet i stadsdelarna. 
 • Inez Abrahamsson, Vilhelmina, talesperson för Inlandsupproret.
 • Arne Müller, Umeå som bl. a studerat hot och möjligheter med gruvexploatering och nya ”klimatsmarta” stålindustrier.
 • Mariam Jallow Tholozan, aktiv i Grönt Initiativ Järva.
 • Mikael Mery Karlsson, Tillsammansskapet.
 • Ingvar Persson, Bollnäs, Vind- och Vattenkraftskommunerna.

Kursen ordnas av Färnebo folkhögskola i samarbete med SOL-nätverket, där SOL står för Stad och Land men också för Solidaritet Organisering Lokalsamhällen.

Till vem vänder sig kursen?

Alla som vill förstå drivkrafterna bakom de växande klyftorna och hur vi kan kämpa mot dessa. Du är välkommen oavsett ålder och bakgrund. Allas erfarenheter behövs.

Kursupplägg

Kursen är en halvfartskurs, det vill säga 50%, med en två timmars digital träff varje vecka. I kursen ingår en kort studieresa samt tre helgträffar varav en i den region där du bor. Du som inte har möjlighet att vara med på resan och helgträffarna kan välja att studera på 25%. Alla förväntas läsa en artikel i veckan och genomföra ett projekt själva eller tillsammans med andra. 

Kursen består av följande delar:

 • Kampen för vården – nystart efter corona? 
 • Byskoleupproret.
 • Naturresursekonomin. Vem tjänar på uttag av skog, malm och energi?
 • Hållbar industriomställning?
 • Solidaritet mellan stad och land.
 • Kampen för bostäder åt alla.
 • Makten över maten.
 • Solidaritet med och mellan arbetare, bönder och människor som är nya i Sverige.
 • Studieresa två dagar där vi möter förortsbor som kämpar mot renovräkningar och bönder som ifrågasätter det storskaliga industrijordbruket.
 • Två helgträffar vid Dalälven och en helg i olika regioner: Jämmerdalen i Västerbotten, Bergsjön i Göteborg. Fler platser tillkommer.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen ger aktuell kunskap om flera viktiga utmaningar för Sverige som land och för oss som medborgare. Efter kursen kan du bidra med nya perspektiv i ditt arbete för ett rättvist samhälle, i din förening, i ditt bostadsområde eller i din kommun. Du får förhoppningsvis inspiration för förändringsarbete tillsammans med andra och kunskap om metoder för detta.

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper. 

Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Har du en tillsvidare anställning har du även rätt att ta tjänstledigt på halvtid för att delta i kursen. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.