Startdatum: 15 januari 2024 Slutdatum: 17 maj 2024 Platser kvar: Det finns platser kvar. Välkommen att söka nu.
Kurslängd: 1 termin. Studieform: Halvfart. Plats för kurs: Distans.

Nyhet. Nu finns även möjlighet att läsa kursen på 25%

Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. Kostnader för resa, mat och boende under kurshelger tillkommer. Kursen är CSN-berättigande.

Lärare:

Lars Igeland,

Kontaktperson: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se
Kontakta oss

Förortsbor som organiserar sig mot hyreshöjningar och vräkningar, rörelser som kämpar för att vinsterna från vind- och vattenkraft ska gynna lokalbefolkningen, bönder och konsumenter som förenas för lokal matproduktion. Runtom i Sverige pågår en mängd initiativ som både ifrågasätter de växande klyftorna och bygger nya motståndskraftiga alternativ. 

Några av frågorna som kursen tar upp är:

 • Solidaritet med och mellan arbetare, naturbrukare och människor som är nya i Sverige.
 • Klimatomställning, bioenergi, sol och vind – hot eller möjlighet för en rättvis utveckling?
 • Grönt stål, elbilar, serverhallar – var ska energin tas och vem får vinsterna?
 • Avlägsen vård, storskolor, externa köpcentra – hur kan vi få rättvis service i hela landet?
 • Community organizing – Hur kan lokal organisering bidra till att utmana sociala orättvisor? 

Kan insikterna om den dåliga beredskapen under pandemin bli en nystart för gemensam och hållbar välfärd i hela landet? Kan lärdomarna av kriget i Ukraina och de höga mat- och energipriserna skapa intresse för en bättre lokal beredskap?

Medverkande:

Kerstin Brandelius. BB-Ockupationen, Sollefteå framtidens akutsjukhus.

Mariam Jallow Tholozan. Aktiv i Grönt Initiativ Järva. De har försökt hitta nya sätt att jobba på som är fokuserade på handling. Exempelvis så ordnade de en hållbarhetsdag om miljökamp, vegansk mat och en freeshop där man kunde byta frön och plantor. En fråga som Grönt initiativ driver är att kunna odla på det stora kulturreservatet som finns i Järva.

Arne Müller. Författar och journalist boende i Umeå som bl. a studerat hot och möjligheter med gruvexploatering och nya “klimatsmarta” industrier för stål och elbilsbatterier i norr. Arne är aktuell med nya boken “Norrsken – drömmen om den nya industrin”.

Nicolas Lunabba. Prisad verksamhetsansvarig på HelaMalmö, en organisation som verkar för social rättvisa och hållbarhet med särskilt fokus på barn och unga i Malmö. HelaMalmö har bland annat föreslagit begreppet “politiskt försummade områden” som kan gälla både delar av städer och områden på landsbygden. Tillsammans kan vi ta strid för satsning i alla delar av Sverige!

Ulla Herlitz, Hela Sverige ska leva, Styrsö. Kulturgeograf, aktiv i Hela Sverige ska Leva sedan årtionden. Ulla arbetar med den fysiska platsens och den lokala demokratins och ekonomins utveckling för att skapa “det goda livet”. Aktuell med idéskriften “Den första samhällsnivån”. Om att ta tillvara medborgarnas engagemang och kunskap i utvecklingen.

Leif Tyrén, Coompanion, Värmland. Leif arbetar med gemensamma lösningar för t, ex Energifrågan och sociala innovationer.  Ett sätt är att personalen tar över företag lokalt.

– Misslyckade generationsskiften liksom att någon köper och flyttar verksamheten urholkar landsbygden. Personalövertagande av företag kan vara en bättre väg att gå säger Leif.

Frida Gustafsson, Förbundet Tillsammanskapet. Det är ett förbund och en plattform som arbetar för att skapa lokalsamhällen där sammanhållningen är så stark att rasism inte får plats. Frida har flerårig erfarenhet som Community Organizer och civilsamhällesledare i både Storbritannien och Sverige.

 • Åse Richard, som kommer att guida oss i Gränby, Uppsala. Där möter vi människor som organiserat sig mot Renovräkning; Renoveringar; ofta av typen “slit och släng” som ursäktat kraftiga hyreshöjningar så att många har tvingats flytta.
 • Inez Abrahamsson. Boende i Vilhelmina och talesperson för Inlandsupproret.

Kursen ordnas av Färnebo folkhögskola i samarbete med Förbundet Tillsammanskapet och SOL-nätverket, där SOL står för Stad och Land men också för Solidaritet Organisering Lokalsamhällen. Under kursen kommer vi att möta och samverka med olika gräsrötter, från bl. a. BB-ockupationen i Sollefteå, Grönt Initiativ Järva, Inlandsupprorets Vilhelmina, stadsdelsorganisering i HelaMalmö och Förbundet Tillsammanskapets mötesplatser i Höör och många andra orter.

Nyhet. Nu finns även möjlighet att läsa kursen på 25% Det är för dig som vill medverka på föreläsningar och två träffar men som inte har tid eller möjlighet att läsa in böcker och göra egna projekt.

Till vem vänder sig kursen?

Alla som vill förstå drivkrafterna bakom de växande klyftorna och hur vi kan kämpa mot dessa. Du är välkommen oavsett ålder och bakgrund. Allas erfarenheter behövs.

-> Vad tycker tidigare deltagare om Stad och land- kursen?

Kursupplägg

Kursen är en halvfartskurs, det vill säga 50%, med en två timmars digital träff varje vecka. I kursen ingår en kort studieresa samt två helgträffar. Alla förväntas läsa en artikel i veckan och genomföra ett projekt själva eller tillsammans med andra. 

Kursen består av följande delar:

 • Kampen för vården – nystart efter corona? 
 • Byskoleupproret.
 • Naturresursekonomin. Vem tjänar på uttag av skog, malm och energi?
 • Hållbar industriomställning?
 • Kampen för bostäder åt alla och mot renovräkningar.
 • Makten över maten.
 • Solidaritet med och mellan arbetare, bönder och människor som är nya i Sverige.
 • Bönder och konsumenter för lokal mat och mot det storskaliga industrijordbruket.
 • Två helgträffar vid Dalälven och en studieresa.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursen ger aktuell kunskap om flera viktiga utmaningar för Sverige som land och för oss som medborgare. Efter kursen kan du bidra med nya perspektiv i ditt arbete för ett rättvist samhälle, i din förening, i ditt bostadsområde eller i din kommun. Du får förhoppningsvis inspiration för förändringsarbete tillsammans med andra och kunskap om metoder för detta.

Antagningsvillkor

Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper. 

Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Har du en tills vidare anställning har du även rätt att ta tjänstledigt på halvtid för att delta i kursen. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Du behöver också ange två referenser.  

värld

Jag har haft så många bra samtal med alla möjliga människor efter kursen, där lösningar görs möjliga till stor del tack vare det kontaktnät och den kunskap vi fick genom kursen.

Katarina Holmdahl

SV_SE