2022 har präglats av en intensifierad energikris genom kraftigt höjda priser på el, bensin, mat, byggmaterial och allt annat som påverkas av energitillgång och priser internationellt.

Krig, klimatförändringar, covidpandemi och ekonomisk recession sammanfaller, samtidigt som identitetspolitik, desinformation och NIMBY polariserar energidebatten och stoppar upp snabb utbyggnad av t.ex. vindkraft.

Vi tror att det finns en väg framåt där lokalsamhällen kan gynnas av lokal elproduktion genom t.ex. vindkraftskooperativ, energigemenskaper och solkooperativ.

Medverkande:
Svenskt vindkraftskooperativ som kan sälja el till sina medlemmar för en tredjedel av marknadspriser.
Röstånga Energikooperativ som skapar lokal gemensam energiproduktion.
Omställning Kungälv som jobbat lokalt för att inspirerar fler att producera egen el osv.
Coompanion som hjälper grupper att starta energikooperativ
Moderator: Elinor Askmar, Studiefrämjandet

Anmäl dig gärna här:
https://www.studieframjandet.se/…/energikooperativ…/

Vi hoppas inspirera till fler lokala omställningsinititativ kring energifrågorna.Välkommen till Webinarium.

Arrangörer: Studiefrämjandet avdelningar Göteborg-Sjuhärad, Fyrbodal och Skaraborg, Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst, Västra götalandsregionen, Färnebo Folkhögskola, Omställningsnätverket, Omställning Kungälv, Svenskt Vindkraftkooperativ

SV_SE