Alsike Trädgård driver en ekologisk KRAV certifierad grönsaksodling på 0,5 ha friland och 500 kvm växthus. Sedan starten 2008 har de levererat grönsakskassar till privatkonsumenter (andelsjordbruk). De säljer också sina grönsaker på marknader, via RekoRing och till livsmedelsbutiker/grossister. Alsike Trädgård anordnar också kortare och längre kurser i ekologisk odling.

Alsike Trädgård håller till på Alsike Prästgård, en gård med många verksamheter. Här finns företag som arbetar med ekologisk spannmålsodling och djurhållning. Det finns också ett stall för hästar.

Det finns inga boendemöjligheter, kursdeltagarna ordnar själva med boende inför träffarna som är förlagda vid Alsike Trädgård.

Alsike Trädgård ligger 4 km utanför Knivsta och närmaste större stad är Uppsala. Det går att besöka trädgården i mån av tid. Kontakta Alsike trädgård innan på telefon: 0700-453780.

SV_SE