WELCOME TO GÄVLEBORG 31/1

Regional samling och idéutbyte för grupper som arbetar med flyktingar och nya medborgare. 

Samlingen sker 31 januari kl.10.00-17.00 på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Ur programmet:

  • Språkcafé-men hur? Antirasism i lokalsamhället?
  • Samverkan för ett öppet Gävleborg
  • Flyktingmottagandet i länet. Robert Larsson, Länsstyrelsen och Marika Engberg, Frivillig Gävleborg m fl.
  • Några inbjudna flyktingar berättar om hur de tagits emot.
  • Hur kan vi stötta varandra i länet?

Anmälan till info@farnebo.se senast 18 januari. Ange namn, ort och gärna vilken aktivitet ni arbetar med. Ange även om ni önskar vegetarisk sopplunch.

Seminariet är kostnadsfritt. Fika kan köpas för 40 kr per person. Den som önskar sopplunch med bröd och sallad betalar 100 kr för detta. Alla betalningar sker kontant på plats.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1036565959707249/

Posted in Kurser.