Vad skulle hända om vi förhöll oss till jorden på ett annat sätt? Hur skulle vi behandla jorden som vi alla bor på om vi erkände naturen rättigheter?

Idén om att naturen ska erkännas rättigheter har sin grund i urfolkskulturer där man ofta ser på jorden och dess invånare som en enda enhet. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna. I detta folkbildande samtal tas internationella, nationella och lokala perspektiv på naturens rättigheter upp. Detta webbinarium arrangerades som en del av MR-dagarna 2021.

Medverkade gjorde:
Mariam Carlsson Kanyama, Latinamerikagrupperna
Marie Persson Njajta, Sametinget
Carmen Blanco Valer, lärare Färnebo folkhögskola
Moderator: Viktor Eckert, lärare Färnebo folkhögskola

Läs mer om naturens rättigheter och sök till kursen Naturens rättigheter & det goda livet.

SV_SE