färnebo praktikantkurs våren 2013 södra afrika afrikagrupperna

Vilken roll har vi?

Vilken roll har vi alla i det internationella arbetet? Under två veckor på Afrikagruppernas kontor i Stockholm har vi hunnit med att diskutera flera olika perspektiv kring hur det internationella biståndsarbetet har förändrats både inom Afrikagruppernas organisation samt mer generellt. Här följer en kort sammanfattning över hur deras arbete har utvecklats samt vilken roll i det internationella arbetet vi som reser har.

Afrikagrupperna har en relativt lång historia bakom sig. Organisationen skapades först när flera lokal grupper som kämpade för afrikanska staters självständighet gick samman och bildade en den gemensam organisationen Afrikagrupperna.

Afrikagrupperna har fört ett långsiktigt arbete för att länder i södra Afrika ska självständigt arbeta mot orättvisor i samhället. Detta arbete genomförs genom att man stödjer flera lokala organisationer som i länderna arbetar med olika samhällsproblem och kämpar för flera rättighetsfrågor.

Förändring i det internationella arbetet

Om vi åter igen ser bakåt i historien så fyllde Afrikagrupperna en roll som koordinatörer för gap-fillers till de nya självständiga staterna i södra Afrika. Man koordinerade biståndsarbetare som skulle fylla de arbetsbehov som uppstod i flera afrikanska länder. Afrikagrupperna fick en viss specialisering på sjukvårdsarbete.

Idag är läget inte det samma. Idag är inte behovet av kvalificerad arbetskraft från Europa lika stort i de afrikanska länderna då man på flera håll själva har en befolkning som man istället försöker utbilda i dessa yrkesområden.

Idag handlar Afrikagruppernas arbete i stället om att stötta de lokala organisationerna som kämpar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Nyckelordet är solidaritet. Med hjälp av ett information- och påverkansarbete i Sverige kan man vara med och stödja den rörelse som bedrivs i exempelvis Angola. Stödet från oss här i Sverige behövs då det inte alltid är möjligt för organisationer i södra Afrika att själva kunna finansiera sitt arbete.

Praktik med internationell inriktning

Man bör även inse att i dag hänger världen ihop och våra konsumtionsvanor samt agerande kan påverka på andra ställen i världen. Därför arbetar Afrikagrupperna idag med informationsspridning mot svenska intressenter kring hur man är med och påverkar andra människors förutsättningar.

I och med detta arbete har Afrikagrupperna utvecklat en praktikantverksamhet i samarbete med Färnebofolkhögskola samt Afrikagruppernas samarbetspartners i södra Afrika. Denna verksamhet ska bidra till att man ökar kunskapen om hur organisationer arbetar i olika miljöer med frågor som rör påverkansarbete och en social förändring.

Praktikantverksamheten bidrar även till informationsspridningen som i sin tur ökar kunskapen i Sverige kring frågor rörande utvecklingen i södra Afrika. En förhoppning är att praktikantverksamheten ska kunna bidra till en mer nyanserad bild av hur länder i Afrika utvecklas och hur de ser ut idag.

//Södra Afrika praktikanterna 2013, Hanna, Sanna, Stina och Tomas

Posted in Kurser.