Våra veckor med Afrikagrupperna.

Våra veckor på Afrikagrupperna

I skolans värld är det lätt att bli fast inne i klassrummet och begravd med näsan ner i böcker. Den här tiden på Färnebo har delvis innehållet detta moment men vi har även rört oss ute i ”den verkliga världen” för att förankra våra studier i det globala arbetet kring utvecklingsfrågor.

Strax innan påsk var vår lilla men engagerade Sydafrikagrupp på Afrikagruppernas kansli i Stockholm för att göra ett två veckors långt studiebesök. Under veckorna där fick vi en djupare insikt i Afrikagruppernas arbete genom att bland annat utföra intervjuer med de anställda på kansliet och fördjupa oss i olika ämnen. De två veckorna gick snabbt men med all kunskap vi fick känns det som om vi spenderade en månad där.

Arbetet med utvecklingsfrågor

Genom intervjuer och diskussioner fick vi lära oss mer om medlemsfrågor och frågor rörande olika teman, såsom HIV/AIDS, kvinnors rättigheter och rättvis handel. Under veckorna introducerades vi även för olika tekniker för dokumentation och informationsspridning. Vi fick en grund i hur man bör arbeta med utvecklingsfrågor i mediekanaler så som bloggar men vi lärde oss också det man kallar storytelling. Storytelling är en metod som kombinerar stillbilder med inspelade ljudfiler till en slagkraftig video som sedan kan spridas genom sociala medier.

Under första veckan anordnade SIDA en endagskonferens som behandlade temat bistånd och det civila samhället vilken vi närvarade på. Där fick vi sitta bland andra studerande, doktorander, anställda från olika NGO:s och ministrar. Seminarier och paneldebatter hölls under dagen och en av slutsatserna var att Sverige borde satsa mer på långsiktiga utvecklingsprogram istället för projektbistånd och minska krav på kortsiktiga resultat. Denna dagen väckte flera tankar om hur vårt arbete som praktikanter på mindre organisationer i ett land som Sydafrika placerar sig i den större debatten kring internationella samarbeten i utvecklingsfrågor.

Möten med engagerade

Under andra veckan besökte vi Göteborg och Färnebo Folkhögskolas filial för att träffa lärarna Susanne och Gunnel som tidigare var ansvariga för praktikantkurserna i Sydafrika, samt den reportagekurs som idag studerar på skolan. Det var väldigt givande att träffa och diskutera med studenterna som nyligen varit i Sydafrika, samt lärarna och höra om deras erfarenheter av Sydafrika och skolans arbete. Vi hade även förmånen att i Stockholm få träffa Stockholms lokala Afrikagrupp som för tillfället främst planerar Afrikagruppernas årsmöte i maj.

Kontakt med Sydafrika och informationsarbete

Ett annat givande möte var vårt samtal med Agnes Nygren som idag är Afrikagruppernas informatör i Sydafrika. Agnes jobbar med informationsarbete för att lyfta fram medlemsorganisationernas röster, både i den svenska debatten men också bland Afrikagruppernas medlemmar i Sverige. Hennes arbete handlar om att skapa en medvetenhet om organisationernas arbete och att skapa en transparens som ger medlemmarna en chans att skapa ett engagemang i aktuella frågor för att på så sätt hjälpa till att sprida kunskapen och överföra engagemanget till fler i Sverige. Det är detta arbetet vi kommer vara involverade i när vi i höst kommer tillbaka till Sverige. Detta arbete ska leda till att man får en samhällsförändring både här i Sverige och i Sydafrika där alla människors rättigheter respekteras.

Tiden på Afrikagrupperna var som sagt otroligt givande och visar att en utbildning som är förankrad utanför det traditionella klassrummets väggar är inspirerande samt väldigt viktigt för ens framtida arbete.

//Södra Afrika praktikanterna, Hanna, Sanna, Stina och Tomas 

Posted in Kurser.