Vanliga frågor om Färnebo folkhögskolas resande kurs HT2024

-> Res och förändra världen

Var ska vi resa på kursen? 

Vi gör en gemensam resa till Norrland och Sápmi (samefolkets områden) för att studera den ”gröna industriomställningen” – fossilfria stålverk, batterifabriker, skogsplantager. 

Vi lär oss om olika alternativ, t. ex. lokalt ägd sol- och vindenergi, närproducerad mat, alternativ till kalhyggesbruk och initiativ som stärker våra stadsdelar och byar. 

Vad ska vi göra under kursen?  

  • Lära oss mer om hur människor lokalt och globalt arbetar mot orättvisor och för att stärka sina rättigheter.  
  • Studieresa i Norrland och Sápmi där vi möter samer, forskare, politiker och aktivister.  
  • Lära oss av samisk kultur. På kursen lär vi oss av samisk kultur och möter samer som uttrycker sig genom manifestationer, musik, ”spoken word”, film och litteratur.  
  • Lära oss att genom skrift, foto och podcast driva opinionsbildning.  

  

Hur mycket kostar kursen? 

All undervisning på kursen är kostnadsfri.  

Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin, avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering.

Uppskattningen är att de totala utgifterna som en deltagare behöver betala per månad är 6500 kr. Då ingår resan och boendet som kostar 2000 kronor per månad.

På kursen lagar vi själva mat tillsammans och på resan bor vi enkelt, t ex. hemma hos aktiva människor.  

På det sättet håller vi kostnaderna nere så att CSN-pengarna räcker gott och väl.  

Hur kommer vi att planera våra resor? 

På kursen skapar vi en reseplaneringsgrupp som bokar och förbereder och vi tar tåget för att det är klimatsmart och säkert.  

Anekdoter från tidigare resor:  

  • Vi kom till platsen för det så kallade gröna stålet samma dag som kungen och Wallenberg! De jublade och vi ställde de kritiska frågorna!  
  • Vi besökte en odling av ekologisk rooibos. Vi ville köpa för några hundralappar och fick så mycket att alla hade ryggsäckarna överfyllda för minst ett års tedrickande i kollektivet.  
  • Kurser har dragit igång kaffeimport från Chiapas, rörelser som ingen människa är illegal men också ett cykelkök, en tillsammans-odling och många kulturaktiviteter i Österfärnebo. En kurs räddade genom sitt påverkansarbete den lokala brandkåren!  
SV_SE