Från Sápmi till Spanien, vad är det för kurs och varför ska man gå den?

Från Sápmi till Spanien är en kurs för alla oss som vill påverka och förändra i samhället! Det är en fantastisk möjlighet att få motivation och inspiration tillsammans med andra människor. Den är nog unik i sitt slag på det sättet att deltagare får verktyg att arbeta med projekt och kampanjer som gör skillnad!

Det är en internatkurs, det innebär att deltagarna bor och studerar på skolan i Österfärnebo. Här bor de kollektivt i ett av våra stora hus och reser sen tillsammans i både Sverige och ut i Europa. Kursen går under två terminer med start i augusti 2023!

Vad kommer man som deltagare få göra under kursen?

– Vi har som förhoppning med kursen att den ska ge insyn i olika delar av och former av förändringsarbete som vi från vår horisont ser som viktiga för samhället. Därför kommer deltagarna få testa på olika typer av opinionsarbete, organisering, arbeta praktiskt för omställning och så där.

En stor del av kursen kommer också kretsa kring de två planerade resorna. Den första går till Sápmi! Där kommer vi spendera en vecka för att fördjupa oss i urfolksrättigheter, mark- och skogsfrågor och landsbygdspolitik.

Den andra resan går med tåg till Spanien och Katalonien och varar i drygt två månader. Där kommer vi också få träffa aktiva och engagerade människor och organisationer som arbetar med stadsfrågor, organiserar sig antirasistiskt och som sysslar med omställning. Dessutom blir det en hel del ekologiskt odlande i Katalonien!

Det finns mycket att se fram emot!

Vad kommer kursen ge för deltagare?

– Alla kurser på skolan siktar på att ge deltagare motivation, inspiration och verktyg för att ta plats i samhället och bli aktiva medborgare och påverka utvecklingen. Givetvis är det här ett av målen med den här kursen också och deltagare kommer absolut få med sig detta!

Under året på skolan kommer deltagare också få kunskap i hur man arbetar med projekt inom föreningar, organisationer och kommuner. Allt från hur man kan starta och leda projekt och kampanjer till hur man organiserar sig demokratiskt.

Dessutom kommer flera praktiska moment komma in – exempelvis en del ekologiskt odlande och workshops kring hur man spelar in och klipper sina egna podcasts!

Givetvis kommer kursen också bestå av fördjupande studier av samhällsfrågor som kopplar an till skolans fyra fokusområden – global rättvisa, antirasism, feminism och klimaträttvisa.

Att gå kursen kommer verkligen ge massor av kunskaper som är jättebra att ha i ett liv som aktivist såväl som i ett yrkesliv!

Något annat som är viktigt att veta med kursen?

Det viktigaste är att komma ihåg att söka kursen absolut senast 15 maj! Har man frågor kring upplägg, resa, boende eller egentligen vad som helst går det jättebra att skicka sina frågor till mig eller min kollega Lars.

viktor.eckert@farnebo.se
lars.igeland@farnebo.se

SV_SE