Utveckla orten!

Hur funkar det där du bor? Vad är bra och vad funkar mindre bra? Hur skulle du och andra som bor där kunna förbättra lokalsamhället? Går det att få fler arbetstillfällen? Fler tjänster och produkter som skapas lokalt?

I distanskursen Lokalekonomisk analys och ortsutveckling i praktiken får du lära jobba med de här frågorna. Du lär dig analysera den lokala ekonomin. Vad lägger folk sina pengar på? Vilka företag finns? Och kanske ännu mer intressant – vilket utrymme finns det för ny verksamhet? Hur går det att jobba med lokal mat, energi, en bättre bostadssituation etc?

Kanske går du kursen för att hitta nya möjligheter att utveckla din egen ort, eller så går du kursen för att kunna stötta andra i arbetet att utveckla sin ort. I det senare fallet kanske du arbetar på en kommun eller med företagsutveckling för någon organisation. Vi har gjort en kurs som ska fungera för både ideellt engagerade och professionella.

Lokalekonomiska analyser görs både för stadsdelar och orter på landsbygden. Det är en metod som idag används för att driva ekologiskt och socialt hållbar utveckling. I kursen får du lära dig både att arbeta med lokalekonomisk analys och andra metoder som är användbara i lokalt utvecklingsarbete.

Elin Sjöman, som läser på kursen nu, lyfter fram värdet av att vara en blandad grupp i kursen som förenas av intresset att kunna stötta och driva lokal utveckling.

– Våra olika erfarenheter gör också att vi får tillgång till en enorm bank av idéer och lösningsförslag, förklarar hon.

Nästa omgång av kursen startar 19 augusti 2019. Den är på distans för att det ska vara möjligt att kombinera kursen med arbete eller andra studier. Kursen berättigar till studiemedel.

I kursen får du chans att praktiskt omsätta dina kunskaper direkt i lokalt arbete. Du får också inblick i hur arbetet på många andra orter.

Läs mer om kursen och sök senast 15 maj här.

Posted in Kurser, Nyheter.