Nationell träff 24-26 januari: Uppror – en landsbygd för alla!

Stoppa nedläggningarna – Återupprätta lokalsamhällena – En landsbygd för alla! Nationell träff med SOL-nätverket.

  • Hur stoppar vi skolnedläggningarna?
  • Samarbete med flyktingar i lokalsamhället
  • Klimatomställning som landsbygdsutveckling
  • Inlandsupproret, Greta-aktivismen, Tillsammansskapet

Bland gästerna:

Inlandsupproret

SOL-nätverket ordnar sin tredje nationella träff i Österfärnebo i januari 2020 på temana Stoppa skolnedläggningarna, återupprätta lokalsamhällena och en landsbygd för alla. SOL står för Stad Och Land eller Solidaritet och Lokalsamhälle.

Vi arbetar för samarbete mellan människor oavsett ursprung för att bygga livskraftiga lokalsamhällen över hela Sverige. SOL-nätverket vill stötta organiseringen mot nedläggningar av skolor, vård, bussar och offentlig service. Vi ser också klimatomställning inte som ett hot, utan som en möjlighet för landsbygden. Alla som vill kämpa mot de växande klyftorna i Sverige är varmt välkomna.

Medarrangörer: Färnebo folkhögskola, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, ABF Gästrikebygden och Österfärnebo Sockens utvecklingsgrupp

BRA ATT VETA

Kostnad: Pris för hela helgen inkl. mat och logi i dubbelrum på folkhögskolan 700 kr. Du som önskar lägre pris kan ansöka om att vara volontär och laga mat mm. I närheten nns även hotell för den som vill betala mer.

Anmälan: Anmäl dig senast 17 januari men gärna tidigare. Begränsat antal platser.

Frågor: Frågor kan riktas till Sophia Malm tel. 070-6578204. E-post: Solnatverket@gmail.com

Preliminärt program:

Fredag 24 januari

16.00 Lärdomar från Österfärnebos solel-satsning

18.00 Välkomstmiddag

19.30 Klimatomställningen utvecklar landsbygden. Torbjörn Vennström, Klimatriksdagen.

Lördag 25 januari

08.00 Frukost

09.00 Vad är SOL-nätverket?

09.30 Krisen för kommunerna och regionalpolitiken. Arne Muller författare som skrivit bl.a. Norrlandsparadoxen och Stockholm Städerna och resten

10.30 Fika

11.00 Motstånd och organisering. Inlandsupproret, Tillsammanskapet m. fl.

12.30 Lunch och promenad

14.00 Offentligt seminarium:

En ny landsbygdspolitik- ett nytt Sverige? Hur hindrar vi skolnedläggningarna?

Ylva Lundkvist Fridh, Hela Sverige ska Leva och Arne Muller, författare.
Åsa Morberg, Forskare vid Stockholms universitet. Vi pratar om skolans roll för landsbygden. Erfarenheter från skolkampen i Österfärnebo osv
Dialog med publiken och lokala makthavare.

18.00 Vila, promenad/pulkaåkning för den som vill.

19.30 Gemensam middag på den lokala pizzerian.

Söndag 26 januari

08.00 Frukost

09.00 Nya svenskar som kraft i landsbygdsutveckling

Erfarenheter från lyckade mobiliseringar från olika delar av landet
Med flyktingar från Afghanistan och lokala solidaritetsgrupper

10.30 Fika

11.00 Johan Bergman, Tillsammanskapet

11.45 Gemensam diskussion.

12.30 Lunch

13.30 Fortsatt strategi för ett helt Sverige. Arbetsgrupper för skolor, energi, trafik, turism

15.00 Fika och hemresa

Posted in Möt oss, Nyheter.