Tillsammans för mer lokal energi i Österfärnebo

Torsdag 30 november kl.18-20 blir det öppet möte på Gåvan om lokal energi.

Vi kommer prata om möjliga praktiska steg för mer lokal energi:

SOLEL: Vi inventerar vad som är på gång och utbyter kunskap kring hushållsinstallationer, samt diskuterar möjligheten att tillsammans göra nåt större.

STIRLING: Vi får ta del av en presentation om hur det går till att producera el och värme med hjälp av stirlingmotorer och lokal träråvara, och hur detta kan vara ett intressant alternativ både för enskilda hushåll och områden med närvärmenät.

LOKAL ENERGI TILLSAMMANS: Kan vi göra vinster på att samverka för mer lokal energi?

Förutom Kenneth Mårtensson (från Solel i Sala-Heby) och Kjell Lusth (Agera Energi) kommer vi ha representanter för den lokala fjärrvärmen samt Gävlebaserade Inresol och Svensk Energiförvaltning på plats.

Alla är varmt välkomna, både de som var med sist och andra nyfikna! Både Österfärnebobor och andra.

Fika serveras till självkostnadspris!

Eventet på facebook: https://www.facebook.com/events/648921155278292/

Posted in Nyheter.