Nytt nätverk ska arbeta för naturens rättigheter

Färnebo folkhögskola har under tio år varit bland de ledande i att arbeta med begreppet naturens rättigheter. Sedan i maj i år är vi medlemmar i ett nätverk som bland annat arbetar för att införliva naturens rättigheter i svensk lag. – Att tala om naturens rättigheter är att ifrågasätta det som länge varit normen – att se naturen som något som bara är till för oss människor.

Continue reading