Internationell global feminism Färnebo folkhögskola

Sydfeminismer inspirerar!

Mars är den Internationella Kvinnokampsmånaden! 
Därför inleder vi månaden med inspirerande avkoloniserande feminismer från Syd!

Samtalsforum 1 mars med feminister från tre delar av världen: Afrika, Mellanöstern och Latinamerika.

Kom och ta del av presentationer om dessa regioners kvinnohistoria och feminism, organiseringsformer, aktuella feministiska strömningar, problem och prioriteringar.

Vi kommer också ta del av den kritik som framförs mot västfeminismen, aktuella feministiska tankar kring globala frågor, miljörättvisa samt klimatkrisen, samt fokusera på vad den feministiska rörelsen i Sverige borde lära av Syd.

För mer info se information på facebooksidan: https://www.facebook.com/farnebo?fref=ts
Arrangörer:

Färnebo folkhögskola

www.farnebo.se

INTERFEM

www.interfem.se

FEMINISTISKT PERSPEKTIV

https://feministisktperspektiv.se/

 

OBS! FÖRANMÄLAN KRÄVS!

Det stora intresset för aktiviteten gör oss glada, men vi vill vara säkra på att rymmas i lokalerna.

ANMÄL NÄRVARO via e-post. Skicka till: carmen.blanco.valer@farnebo.se

Skriv som “ärende” : ANMÄLAN SYDFEMINISMER (med stora bokstäver)

I mailet skriver ni:

NAMN Förnamn Efternamn
ORT .......................
Ev. organisation

Först till kvarn gäller!

 

Posted in Kurser.