Carmen Blanco Valer, lärare på kursen Feminism utan Gränser.

Sydfeminismer inspirerar på lördag 1 mars

Nu på lördag 1 mars arrangerar Färnebo folkhögskola samtalsforumet Sydfeminismer inspirerar, på Solidaritetshuset i Stockholm. Carmen Valer Blanco, lärare på skolan, berättar här om bakgrunden till forumet och folkhögskolans feministiska engagemang.
Färnebo folkhögskola arbetar på många sätt med temat Sydfemismer inspirerar. I augusti startar en ettårig resande kurs som fokuserar på koppling mellan miljörättvisa och feminism.

Vad handlar forumet om?

– Feminism handlar främst om att bekämpa förtrycket mot kvinnor. Tyvärr har man även inom feminismen trott att det fanns bara “ett” sätt att vara kvinna och därefter bara “en” feminism och bara “ett sätt” att vara feminist på. Men sedan några decennier tillbaka har feminister i alltfler regioner i världen och det så kallade “Syd” eller “Tredje Världen” visat på sätt att kämpa för rättigheter för kvinnor som bättre motsvarar deras specifika sociala, ekonomiska, kulturella och geografiska förutsättningar. På det sättet har det vuxit fram inte bara olika former av feministisk organisering utan även intressanta debatter och ifrågasättanden av den västerländska feminismens tolkningsföreträde, samt inte minst intressanta ideologiska teorier som utmanar och inspirerar.

Posted in Kurser.