Vår styrelse

Färnebo folkhögskola styrs övergripande av en engagerad och kunnig styrelse som ansvarar för skolans drift, ekonomi och verksamhet. Skolstyrelsen väljs av våra huvudorganisationer under årsmötet.

Ordförande
Anders Svensson
Mail: anders01svensson@live.se
Mobilnummer: 070-0130048.

Ledamöter
Mats Ehn, Latinamerikagrupperna
Sanna Volny, Den Resande Skolan
Martina Herbert, Den Resande Skolan
Rikard Rudolfsson, Jordens vänner
Gerardo Lizano, Praktisk solidaritet
Gunnar Edsborn, personalrepresentant

Suppleant
Viktor Eckert