Läs rapporten Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge som tagits fram av Ylva Lundkvist Fridh för Hela Sverige ska leva och Färnebo folkhögskola.

”Mänskligheten står idag inför enorma utmaningar som är kopplade till vår allt effektivare och mer omfattande exploatering av resurser av olika slag. Klimatkris, evig tillväxt och massutrotningen av arter. Trots att många fått det ekonomiskt bättre har också många hamnat på efterkälken. De
ekonomiska klyftorna växer i Sverige. Centralisering av tjänster har gjort att många orter på lands- och glesbygd har lämnats åt sitt öde.

Många är nu på jakt efter en ny ekonomisk modell, bortom 1900-talets ideologiska lösningar. En modell för en verkligt hållbar, inkluderande, jämlik, resilient (robust) och regenerativ (återskapande) hushållning med jordens resurser.”

SV_SE