stadsodling odling ekologi kurs folkhögskola studera halvtid

Stadsodlarna i Lund

Måndag den 4 mars startade kursen Stadsodling i Lund. De studerande träffas nu tre dagar i veckan. De har börjat så fröer i växthuset i Stadsparken i Lund. De har också börjat gå igenom sånt som växtföljder, trädgårdsdesign och olika odlingsformer.

Efter påsk är planen att de ska börja så på friland på odlingsmarken vid Brunnshög. De har även startat upp en blogg för att visa upp vad de gör och inspirera andra.

Vi ställde tre frågor till fyra av de studerande på kursen:

Hur känns det att börja?

– Väldigt roligt att ha börjat och få händerna i jorden efter en mörk vinter, säger Paul Hellfalk, som kombinerar kursen med filosofistudier.

– Jag tror på sån här småskalig odling och lokalproducerad mat som kräver mindre fossila bränslen, säger Sofia Rislund, som kombinerar studierna på kursen med studier i Trädgårdsdesign på SLU.

– Det känns jätteroligt och jag har redan lärt mig en massa om odling. Jag kunde ingenting sedan innan, säger Anna Holmberg som vid sidan av kursen arbetar som matkreatör.

– Jag känner mig lika entusiastisk inför varje föreläsning, säger Daniel Kaplan som är woof’are* i Skåne.

Vad tänker ni att kursen ska ge er?

– Jag hoppas få tillräckligt med kunskap för att kunna odla min egen mat och dela med mig av kunskapen till människor i min närhet, säger Paul.

– Jag vill sprida kunskap om odling av mat bland allmänheten. Framförallt vill jag arbeta med barn, berättar Sofia.

Anna berättar att hon hoppas kursen ger henne möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle med större tillgång på ekologiskt och närodlat.

– Jag har inga förväntningar, det känns bara bra att vara här. Farsan odlar så det kan vara kul att få odla tillsammans sen, säger Daniel.

 Foto: Sara Nelson
Posted in Kurser.