Solel på gång i Österfärnebo!

20 APRIL:

Solel på gång i Österfärnebo!

Det började med ett öppet möte i om solel i Österfärnebo. Det kom runt 30 personer och det beslutades att det vore intressant med en uppföljning. Nästa möte kom drygt 70 personer och då pratades det både solel och stirlifgmotorer.

Solelgruppen bestämde sig för att gemensamt gå vidare och ta in anbud till att börja med för 10 fastigheter, men fler hoppade på så nu är det mer än 20 som varit med.

Idag har man bestämt leverantör efter att ha jämfört anbud från 6 olika firmor.

Kenneth Mårtensson, pensionär idag, men fortfarande aktiv som rådgivare för föreningar mfl har hjälpt gruppen med att ta in anbud. Jonathan Korsar, lärare på Färnebo folkhögskola har också varit med och samordnat processen. Färnebo folkhögskola har också liksom redan flera boende på orten bestämt sig för att bygga en solelanläggning.

Igår på kvällen och idag fredag 20 april från 8 på morgon till sent på kvällen åker Kenneth och Jonathan runt med hälsinngen Björn Molin från den valda solelfirman för att mäta tak och prata med alla kring tänkta solelinstallationer.

Kontakta gärna Jonathan Korsar på 076-0729858 angående dagens aktiviteter och projektet Tillsammans för mer lokal energi i Österfärnebo.

Posted in Kurser.