Småskalig ekologisk odling

Ansökan stängd den 20 juni 2020.

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik. Den vänder sig till dem som vill odla i lite större skala för egen självförsörjning och/eller till dem som vill arbeta med grönsaksodling och sälja sina produkter till en vidare marknad. Den vänder sig också till dem som är intresserade av ekologiska helhetsperspektiv och på vilket sätt lokal och småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbarare samhälle. 

Kursinnehåll

Kursen behandlar ekologisk odling i lite större skala där man får lära sig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Vi lär oss grundläggande odlingsteori, trädgårdsplanering, förkultivering, sådd- och plantering, ogräshantering, skörd, ekonomi och småföretagande, försäljning, lagring och förädling av olika produkter. Även om fokus ligger på ekologisk odling av grönsaker så behandlar kursen också en del andra aspekter som leder mot ökad självförsörjning; t.ex. bakning, förädling och djurhållning (b l a av getter och höns), m.m.

Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans. Teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling. 

Kursens pratiska delar sker på våra gemensamma träffar. Åtta träffar sker hos Alsike Trädgård utanför Knivsta och två sker i skolans lokaler i Österfärnebo. Alsike Trädgård driver en ekologisk frilandsodling på en halv hektar och växthusodling på 500 m² som är certifierad av KRAV. De säljer sina grönsaker via ett andelsjordbruk till privata kunder, men också till några gårdsbutiker, restauranger och grossister. 

Om de fysiska träffarna inte skulle vara möjliga att genomföra på grund av hälsoläget och coronakrisen kommer träffarna ske på webben där deltagarna och lärarna kan samtala i realtid.

Ett projektarbete ingår i kursen.

Antagningsvillkor

vill gå kursen. Följande erfarenheter är meriterande i antagningsprocessen:
– Tidigare erfarenhet av odling
– Planer på att starta egen yrkesmässig odling
– Att du sökt kursen ett tidigare år
– Stort intresse och kunskap av småskalig livsmedelsproduktion

BRA ATT VETA

Ladda ned preliminär kursplanering här!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

När: 10 okt 2020 – 19 sept 2021

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri, men ni måste 200 kr/termin för en del kursmaterial, kopiering och försäkring. Kostnader för mat och boende under en helg uppskattas kunna bli ca 600 kr per helg. Kostnader för en helg där det ingår studiebesök kan uppgå till 800kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Internat: Nej

Ansökan stängd den 20 juni 2020.

Kursansvarig: Pär Eklund.


Har du koll på våra andra odlingsrelaterade kurser? Läs mer om distanskurserna i permakulturdesign och skogsträdgårdsodling!