Skogsträdgårdsodling i praktiken

Ansökan till kursen är stängd. Detta är en kurs för dig som vill lära dig att planera, skapa och sköta en skogsträdgård samt att ta hand om skörden från odlingen.

Färnebo folkhögskola erbjuder en distanskurs i Skogsträdgårdsodling i samarbete med Permakultur Stjärnsund. Kursen är på distans med sex obligatoriska träffar i Stjärnsund.

Under denna kurs lär du dig att planera, skapa och sköta en skogsträdgård samt att ta hand om skörden från odlingen.

En skogsträdgård är ett matproducerande ekosystem som skapats med naturliga ekosystems stabilitet och produktionsförmåga som förebild. Att anlägga en skogsträdgård innebär en aktiv insats för den biologiska mångfalden, har ett positivt klimatavtryck, minskar importberoendet av livsmedel och skapar per automatik en djup relation mellan odlaren och de lokala ekosystemen.

Under kursens gång kommer även ämnena omställning, matsäkerhet, resurskriser, klimathot och orättvis resursfördelning, lokala lösningar tas upp och fördjupas.

Mellan träffarna genomför deltagarna projektarbeten kring egna skogsträdgårdsprojekt samt fördjupningsarbeten.

Efter kursen ska deltagarna kunna anlägga, utveckla och ta hand om egna eller andras skogsträdgårdar samt behärska grunderna i de olika teknikerna som ingår i skogsträdgårdsodling.

BRA ATT VETA

Ansökan för 2020 stängd. Ansökan för läsåret 2021/22 öppnar i november. 

Studieform: Kursen ges på distans på halvfart.

Datum: Kursen pågår augusti 2021 – juli 2022.

Till vem vänder sig kursen: Kursen vänder sig till dem som redan är igång med eller vill påbörja egna skogsträdgårdsprojekt och som vill fördjupa sina kunskaper samt ta del av andra odlares erfarenheter.

Kursspråk: Föreläsningar och litteratur på svenska, vissa texter och filmer på engelska.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för studier. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Ansökan: Ansök med personligt brev. Brevet måste innehålla:
– En kort beskrivning av dig och din bakgrund
– Varför vill du fördjupa dig inom skogsträdgårdsodling genom denna kurs?
– Vilken förkunskap har du inom ämnet?
Brevet får inte vara längre än 2500 tecken (inkl blanksteg).

Plats för kursen: Kursträffar i Stjärnsund.

Språk: Kursen ges på svenska.

Kostnader och studiemedel: Kursen är kostnadsfri, men ni måste betala 200 kr/termin för en del kursmaterial, kopiering och försäkring. Därtill kommer även kostnader för resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Boende & mat för en kursvecka 2400 kr. Billigare alternativ finns. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Lärare: Philipp Weiss, Annevi Sjöberg, Martin Gustafsson och Gunnar Edsborn