Seger för Naturens rättigheter!

FOA, en samarbetsorganisation till Färneboskolan i Ecuador som består av urfolk och småbrukare, bidrog till ett historiskt domstolsmål till försvar av Naturens Rättigheter!
Den 11 februari tillkännagavs domstolsbeslutet mot myndigheterna i Azuay provinsen som gett tillstånd för ett vägbygge som skulle leda till förstörelse av urskogen Collay i Gualaceo. Skogen som är c.a 29 000 Ha., är förutom en naturlig vattenreservoar även hem för många fridlysta arter, bland de glasögonbjörnen och förser 27 000 personer i omgivningarna med vatten. Som bakgrund bör vi komma ihåg att Ecuador är enda landet i världen där Naturens Rättigheter finns skrivna i grundlagen.

Posted in Kurser.