Arbete med reportage är en del av kursen Feminism och miljörättvisa.

Samarbeten klara!

Den resande kursen Feminism och miljörättvisa kommer att ske i samverkan med FIAN Sverige, Svalorna Latinamerika, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner och Urbergsgruppen.

FIAN står för “Food first Information and Action Network”. FIAN arbetar för “en värld utan hunger där varje individ åtnjuter sina mänskliga rättigheter med värdighet, främst rätten till mat”. FIAN arbetar akut med  blixtaktioner och långsiktigt med fallarbeten och informations- och påverkansarbete för att göra politiker, media och allmänhet engagerade i arbetet för att stärka den mänskliga rätten till mat.

Svalorna Latinamerika arbetar i Latinamerika “för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade livsvillkor”. Svalorna har samarbetsorganisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru som jobbar med deltagande demokrati, ekonomiska rättigheter, utbildning och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I Sverige arbetar Svalorna för att öka det svenska samhällets kunskap och engagemang i dessa frågor.

Latinamerikagrupperna arbetar för en mer rättvis och hållbar värld. Genom stöd till  olika organisationers arbete i Latinamerika är organisationens mål att öka människors makt och inflytande över sina liv. Latinamerikagrupperna har aktivistgrupper runtom i Sverige.

Jordens Vänner är en organisation som arbetar för klimaträttvisa och hållbar omställning. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen. Jordens Vänner har lokalgrupper runtom i Sverige.

Urbergsgruppen är en förening som arbetar för långsiktig hushållning med jordens naturresurser och för minskat uttag av ändliga råvaror ur jordskorpan. Gruppen har fyra medlemsgrupper: Gruvfritt Jokkmokk, Rädda Ojnareskogen, Stoppa Gruvan i Rönnbäck och Urbergsgruppen Gävleborg.

Posted in Kurser.