Det nya nätverket för folkhögskolornas internationella arbete bjuder in till ett erfarenhets- och idéutbyte med inbjudna gäster från Ukraina, Tyskland och Tanzania.

  • Tid: 4 maj, kl 15.30-18.00
  • Plats: Runö folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10, Stockholm. Möjlighet finns också att delta digitalt.

Anmälan: 

Anmäl dig senast 27 april till benton.wolgers@fvsverigeslarare.se

Inspiratörer

  • Anastasia Nekrasova: Så kan vi bygga ett starkt civilsamhälle i Ukraina. Erfarenheter från den nystartade folkhögskolan Vovchok.
  • Ester Hirsch, DVV International: DVVs strategi för att förverkliga rätten till utbildning för vuxna i utvecklingssamarbetet.
  • Mia Mjengwa Bergdahl, Karibu Tanzania Organisation: 50 år av folkbildningssamarbete, lärdomar och framtidsspaning. Folkhögskolornas betydelse för vuxnas lärande i Tanzania.
  • Gustav Fridolin, folkhögskollärare och ledamot i EAEAs styrelse reflekterar kring presentationerna. 

Utöver presentationerna kommer vi att ha gott om tid för diskussion och gemensamma reflektioner.

Läs mer:

SV_SE