Stadsodlingskursen i Lund, sommaren 2014.

Rapport från Stadsodlarna i Lund

Stadsodlingskursen i Lund är i full gång. Det har varit en fantastisk odlingssäsong. Vi har lektion måndagar och torsdagar och ibland fredagar. Just nu är det mycket skördearbete och ta tillvara, till exempel lär sig de studerande att mjölksyra. De gör också egen praktik och förbereder ett eget arbete som ska presenteras i november. Nu i september står vi på en skördemarknad och några av de studerande kommer också att följa med till en stadsodlingsfestival i Stockholm.

Vi har gjort  en del studiebesök i Lund och Malmö och för närvarande planerar vi en studieresa till Berlin i början av oktober. Vi har stått på en del marknader och sålt plantor och fått in lite pengar som ska användas till resan till Berlin.

Flera av eleverna har redan jobb med stadsodling. En av eleverna är anställd av Lunds kommun för att hjälpa till med vårt odlingsområde, en annan jobbar med projekt med ungdomar. Några av eleverna har startat upp en liten odling på Glokala i Malmö och någon är engagerad i Stadsbruk, ett kommunalt odlingsprojekt i Malmö. Några elever från förra årets kurs är fortfarande med oss ibland och har byggt upp en fin rabatt med perenna grönsaker. De har också fått pengar från Region skåne för att starta upp en skogsträdgård, något som våra elever också kommer att få engagera sig i under hösten.

Sammantaget är det fullt upp och stort intresse för vad vi gör. Holma Folkhögskola kommer i mitten av september ha ett möte med politiker och tjänstemän från Regionen och kommunen för att framföra våra idéer om att låta Holma bli ett lokalt omställningscentrum. Vi får se vad det leder till.

/Karin Jansson, lärare på Stadsodlingskursen

Här ett litet reportage om Stadsodlingen i Lund:

Om du vill veta mer:

Posted in Kurser.