Färnebo folkhögskola

Att det finns folkhögskolor i Tanzania som en del av ett landets utbildningssystem är något som är helt unikt utanför Norden. Inspirationen kommer från ett långt och nära samarbete med svenska folkhögskolor, Sida samt Forum Civ (tidigare Forum Syd). Det var på 70-talet som Tanzanias dåvarande president besökte Sverige och samarbetet inleddes. Karibu Tanzania Organization (KTO) grundades 1990 och är en paraply- och intresseorganisation för de 55 folkhögskolorna i Tanzania.

En viktig gren av folkhögskolornas arbete som Mia Mjengwa Bergdahl på KTO:s huvudkontor i Dar es Salaam pratar varmt om är ett program som riktar sig till unga kvinnor, många av dem mammor. Om man går på en grundskola eller ett gymnasium och blir mamma utesluts man nämligen helt ur det ordinarie skolsystemet.

– Man kan likna programmet lite vid allmän kurs som finns i Sverige. Man får läsa in gymnasiekompetens och man kan få ett paket av yrkesutbildning, livskunskap och entreprenörskap. En viktig sak är att det finns barnomsorg under skoldagarna, berättar Mia som tidigare arbetat som lärare på Färnebo.

”Allt stängde över en natt”

I början på september fanns enligt WHO 21 bekräftade dödsfall i Tanzania till följd av covid-19. Den tanzaniska befolkningen är ung vilket kan bidra till de låga siffrorna. Men trots att coronaläget verkade vara relativt stabilt stängde regeringen alla skolor i mars.

– Det kom över en natt och vi var inte alls förberedda. Vi har fått tänka mycket kring hur vi ska kunna jobba med distansundervisning som når alla. I Sverige har alla tillgång till dator och en smartphone, men det är ovanligt här. 

Lösningen blev att sända lektioner över radio – något som faktiskt når de allra flesta. Under intensiva veckor byggdes en liten studio upp och ett antal lärare utbildade sig för att kunna sända radio. Konceptet går ut på att det ska finnas både förinspelat material och utrymme för att ställa frågor live. 

Lagom till att lektionerna skulle sändas över radio i juni kom dock direktiv om att öppna skolorna igen. Efter diskussioner med utbildningsministeriet beslutade KTO ändå att fortsätta arbetet med radiosända lektioner. 

– Det kan hända att smittan ökar längre fram men nu är vi i alla fall förberedda. Dessutom har vi stor brist på lärare så materialet kan bli en bra backup. Att vi har tvingats tänka mer digitalt har egentligen bara varit positivt och vi kommer att ha mycket användning för det framöver.

Nu hoppas Mia på att folkhögskolorna har de verktyg de behöver för att kunna möta en ny våg av coronapandemin och att skolorna så småningom ska kunna byggas ut och nå ut till fler.

– Det ska finnas så många dörrar som möjligt till det livslånga lärandet. Vi folkhögskolor i världen är en stark kraft när det kommer till miljöfrågor, antirasism och feminism. Jag blir rörd när jag ser det växande engagemanget runt dessa frågor – det finns hopp trots flera bakslag.

SV_SE