Problem med ansökningar till kurser

Problem med ansökningar

Vi har uppmärksammats på att vissa ansökningar till våra kurser via programmet Schoolsoft inte har nått fram på grund av tekniska problem. Vi beklagar detta och ber dig som sökt en kurs men inte fått någon bekräftelse på din ansökan inom tre arbetsdagar att kontakta oss på info@farnebo.se!

Posted in Nyheter.