Permakulturdesign – distanskurs

Denna kurs i permakultur på Färnebo folkhögskola går igenom både teori och filosofi och hur dessa kan tillämpas i praktiken för hållbar omställning. Permakultur värnar om jordens alla komplexa ekosystem, människans livskvalitet samt en rättvis fördelning av resurser.

Kursen i permakulturdesign är en distanskurs på halvfart med fyra obligatoriska träffar i Stjärnsund, Hedemora kommun och i Österfärnebo, Sandviken kommun. Permakultur är ett designverktyg för hållbara livsstilar och livsmiljöer. Permakultur strävar efter att skapa resurseffektiva system och kursen förmedlar grunderna i hur du kan gå tillväga.

Begreppet permakultur sammanlänkar olika vetenskapliga discipliner samt yrkesområden som ekologi, geografi, jordbruk, arkitektur, byggteknik, markanläggning i ett helhetsbegrepp som placerar människan i ett kretslopp i samklang med naturen. Människan strävar efter att bli en del av naturen och en resursproducent, istället för förbrukare av resurser.

Kursen studerar permakultur som ett verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer och hur detta kan tillämpas i praktiken för en hållbar omställning. Under kursen diskuteras dessa frågor utifrån ett perspektiv kring inre omställning, matsuveränitet, global rättvisa, feminism, stad/land.

Till vem vänder sig kursen?

Kursen vänder sig till dig som har intresse för sambandet människa – natur och gärna vill lära dig tekniker för att ha en mer positiv inverkan på jorden genom en livsstil mer i samklang med naturen där odling, boende och övriga aspekter som rör livet berörs.

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge en förståelse av permakulturdesign och dess redskap, samt hur de kan tillämpas i verkligheten. Den ger deltagarna möjlighet att konstruktivt ifrågasätta sin livsstil och få verktyg att förändra på ett holistiskt sätt.

Kursupplägg

Kursen kommer att omfatta fyra träffar som sker måndag-fredag i byn Stjärnsund utanför Hedemora eller på Färnebo folkhögskola i Österfärnebo. Under hela kursens gång kommer deltagarna arbeta med en platsbaserad designuppgift som redovisas vid sista kursträffen. Arbetet genomförs i grupp och utförs på platser valda
av kursdeltagarna. Det är viktigt att tänka på att det även kommer att krävas resor mellan träffarna för att jobba med designprojekten. Räkna med att besöka platsen ni ska designa vid 2-3 tillfällen under kursens gång.

Mellan träffarna kommer kursdeltagarna även att få läsuppgifter och diskussionsfrågor på olika teman samt genomföra individuella fördjupningsuppgifter som tillsammans täcker kursens omfattning (50%). Detta kommer ske via skolans digitala lärplattform.

Genomförd kurs ger certifiering i permakulturdesign.

Kursträffar

Träff 1
8-12 februari 2021
● Introduktion till permakultur
● Permakulturens grunder
● Designprocessen
● Designverktyg
● Vatten
● Mikroklimat
● Inre omställning
● Presentation av designarbetet & gruppindelning

Träff 2
3-7 maj 2021
● Studiebesök
● Designprocessen forts.
● Delredovisning av designprojekt
● Odling
● Agroforestry och skogsträdgårdar
● Biologisk mångfald

Träff 3
20-24 september 2021
● Studiebesök
● Djurhållning
● Människa, samhälle och permakultur
● Skogen
● Redovisning av fördjupningsuppgifter

Träff 4
15-19 november 2021
● Boende – byggande och energi
● Ekonomi
● Redovisning av projektarbeten
● Kursfest

Detta förväntas deltagaren kunna efter att ha gått kursen

Efter kursen ska deltagarna kunna använda permakultur som verktyg för att utveckla hållbara livsstilar och livsmiljöer och hur detta kan tillämpas i praktiken för en hållbar omställning.

För att få godkänt på kursen krävs närvaro på alla fyra kursträffar, ett genomfört designarbete, inlämnade fördjupningsuppgifter, deltagande vid diskussionsträffarna.

Antagningsvillkor

Skriv ett personligt brev på max 2500 tecken (inkl blanksteg) som innehåller:

  • En kort beskrivning av dig och din bakgrund
  • Vad är din motivation till att söka kursen?
  • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?
  • Har du en konkret plats eller ett projekt som du vill förverkliga?

Övrigt:

  • Kunna svenska flytande i tal och skrift
  • Ha grundläggande kunskaper i engelska (då delar av kurslitteraturen är på engelska)
  • Ha god förmåga och möjlighet att jobba och studera självständigt och i grupp
  • Ha tillgång till dator och internet

BRA ATT VETA

Nästa kursstart: 11 januari 2021

Slutdatum: 17 december 2021

Studietakt: 50%

Ansökan stängd den 25 september.

Plats för kursen: Distanskurs med fysiska träffar i Stjärnsund och Österfärnebo.

Antal obligatoriska fysiska träffar: 4

Antal obligatoriska nätträffar: Cirka 8. 

Kostnader: Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. En administrativ avgift på 200 kr/termin tillkommer. 

Kurslitteratur köps in och bekostas av dig som kursdeltagare. 

Resor till de obligatoriska träffarna, för grupparbeten, samt kostnad för mat och övernattning bekostas av dig.
Kursen är CSN-berättigande.

Kontaktperson: Martin Gustafsson, martin.gustafsson@farnebo.se

Lärare: Philipp Weiss, Annevi Sjöberg, Martin Gustafsson, Gunnar Edsborn. 

Antal studieplatser: 24

Foto: Israel Benavides